CoronavirusEconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Verandering werkgelegenheid door Covid

Zwolle – Anders dan in de vorige crisis zijn er nu sectoren die keihard geraakt worden door de pandemie (horeca, recreatie, toerisme, cultuur en retail). Andere sectoren schreeuwen om personeel (zorg, techniek, bouw, onderwijs en logistiek). Het herplaatsen van mensen van de ene naar de andere sector is vaak lastig en daarbij moet een landelijk pakket aan ondersteuning helpen.

Corona-werkloosheid

De gemeente Zwolle zet zich in om mensen zo kort mogelijk werkloos te laten zijn. Het is onzeker hoe groot het effect is van Covid-19 op de arbeidsmarkt. Echter er is door de gemeente voor gekozen om niet te wachten tot helder is wat de omvang is, maar over te gaan tot actie. Gaandeweg blijft ze dit volgen. Zo zal zij op 1 maart 2021 ieder kwartaal een rapportage uitbrengen over de voortgang van het lokale actieplan. Daarin neemt zij ook de meest actuele cijfers over bijvoorbeeld werkloosheid op. Dit is door de wethouder toegezegd.

Koolmeesgelden

Vanuit het Rijk (1,4 miljard) wordt ingezet met de zgn. Koolmeesgelden op vier sporen: 1) Versterking dienstverlening en regionale mobiliteitsteams, 2) NL Leert Door/online en loopbaanadviesgesprekken, digitale en
basisvaardigheden van werknemers, 3) Jeugdwerkloosheid en 4) Armoede en schulden. Daarvoor is een brede samenwerking gestart met alle betrokken organisaties. Ook provinciaal zijn er maatregelen. Alle aanpak is crisisaanpak en komt bovenop de normale gang van zaken.

Eén loket

De kern van de aanpak bestaat uit het bieden van een herkenbare ‘voordeur’ voor werkgevers en inwoners. Iedereen kan daat met een hulpvraag terecht. De crisisdienstverlening is gericht op het in de kracht zetten van het individu. Ze gaat daarbij uit van iemands kracht en de positieve insteek om aan het werk te blijven of zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Via triage gesprekken geleidt men iedereen die binnenkomt door naar de juiste ondersteuning en dienstverlening. Dan kan men de vraag beantwoorden of tot oplossingen komen. De gemeente zet erop in om de zogenaamde ‘U-bocht’ te voorkomen. Daarbij raken inwoners verstrikt in het traject van WW en bijstand, en komen daar maar moeilijk weer uit overeind.

Om al deze zaken te bereiken heeft de gemeente een menukaart ontworpen. Regionale samenwerking is hierbij de sleutel tot succes.

 

 

.

Gerelateerde artikelen

Back to top button