Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Veel soa’s onder jonge meiden

Zwolle – Het aantal bezoekers bij de centra seksuele gezondheid (GGD’en) in Oost-Nederland nam in 2015 iets af, maar er werden meer soa’s gevonden dan in 2014. Bij vrouwen werden de meeste soa’s gevonden in de leeftijdscategorie 15-19 jaar. Bij mannen was een duidelijke piek te zien in de leeftijdscategorie 55-60 jaar.

De cijfers zijn afkomstig uit de Thermometer Seksuele Gezondheid Oost-Nederland waarin de jaarlijkse cijfers over soa’s en seksualiteitszorg (Sense) in Gelderland en Overijssel zijn gepubliceerd. De cijfers worden aangereikt door de centra seksuele gezondheid van de vijf GGD’en in Oost-Nederland.

Hoog vindpercentage

Net als vorig jaar is het vindpercentage in Oost-Nederland hoger dan in de rest van Nederland (18,6% versus 17,2%). Dit heeft mogelijk te maken met de extra aandacht voor partnerwaarschuwing: de meeste soa’s worden gevonden bij bezoekers die gewaarschuwd zijn door een (voormalige) sekspartner bij wie al een soa is gevonden.

Riskante leeftijden

Het soa-vindpercentage onder vrouwen is vooral hoog bij de jongste doelgroep van 15-19 jaar. Seksuele voorlichting is daarom juist op de middelbare school erg belangrijk. Bijvoorbeeld via het contactmoment met de GGD-arts op school en via de lesprogramma’s van de GGD. Verder valt op dat bij de heteromannen tussen 55 en 60 jaar die op het spreekuur komen, in veel gevallen één of enkele soa’s worden gevonden. Het vinden van een verklaring hiervoor, vergt nader onderzoek.

Verscherpte triage

Het feit dat meer soa’s werden gevonden bij de centra seksuele gezondheid in Oost-Nederland terwijl het aantal consulten terugliep, heeft waarschijnlijk te maken met verscherpte triage aan de telefoon (uitvragen). Bezoekers voor wie de kans op een soa niet hoog wordt ingeschat, worden doorverwezen naar de huisarts. Goede samenwerking met de huisarts is daarom van groot belang in de bestrijding van soa’s.

 

Onderzoek

Gerelateerde artikelen

Back to top button