Nieuws uit ZwolleRadioRadionieuwsStudio StadkamerVoorpagina

Vanaf 1 januari: Geen fietsen meer voor je eigen deur stallen

VVD Zwolle stelt vragen aan College B&W

Zwolle – Zeker in delen van Assendorp en de binnenstad is het een heel gewoon iets. Als je thuiskomt dan parkeer je je fiets voor je eigen deur en die blijft daar dan ook staan. Maar per 1 januari aanstaande mag dat niet meer. Althans als het aan het College van B&W ligt. Vreemd aldus de VVD-fractie. Zwolle is een fietsstad en zou het gebruik juist moeten aanmoedigen. Dat doe je niet door mensen verplichten hun rijwiel een stuk verderop in een (onbewaakte) stalling te zetten. Dat moet anders kunnen. De fractie stelt bij monde van Johran Willigers en Annemee Klunder dan ook vragen aan het College

Radio Focus sprak vrijdagmiddag met Johran Willigers. 

 

De vragen die de VVD stelt zijn als volgt geformuleerd:

De VVD vindt het belangrijk dat Zwollenaren hun fiets bij hun huis kunnen parkeren. Omdat we
fietsgebruik willen stimuleren, is onze fractie verbaasd dat sommige mensen ontmoedigd lijken te
worden de fiets te pakken.
Er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid voor bewoners aan de Melkmarkt hun fiets te stallen bij hun
woning en recent werd de Steenstraat fietsvrij verklaard. Daarnaast vernamen de bewoners van de
Stationsbuurt in een gemeentelijk schrijven van 26 augustus dat het na de jaarwisseling verboden is
hun vertrouwde tweewieler voor hun eigen voordeur te plaatsen. De reden zou overlast zijn die, blijkt
uit navraag, niet herkend wordt in de buurt. Onze fractie denkt dat er andere mogelijkheden zijn zoals
speciale stickers die af te halen zijn op het Stadskantoor voor bewoners. Dat brengt de VVD in Zwolle
fietsstad tot de volgende vragen:
1.
Kan het College een overzicht geven van alle gebieden waar een parkeerverbod voor
(brom)fietsen zou gelden vanaf 1 januari 2021?
2.
Kan het College aangeven welke overlastsignalen er precies uit de buurt zijn gekomen en is er
met de bewoners van de Stationsbuurt overleg geweest over het parkeerverbod? Is het
College op de hoogte dat sommige bewoners hun fiets niet- of nauwelijks op hun eigen grond
kwijt kunnen? Zo ja, zijn alternatieven besproken? Zo nee, waarom niet?
3.
Is het College het met de VVD eens dat het heel normaal is om je eigen fiets voor je voordeur
neer te kunnen zetten?
4.
Is het College het tevens met de VVD eens dat de overlastgevers waarop de uitbreiding van
het parkeerverbod gebaseerd is waarschijnlijk mensen/forensen van buiten de buurt zijn? En
dat het dan logischer is om te kijken naar een manier waarop fietsen van buiten de buurt
geweerd kunnen worden in plaats van de Zwollenaren die niets fout doen?
5.
Deelt het College de mening van de VVD dat als we fietsgebruik willen stimuleren we
bewoners niet moeten ontmoedigen omdat ze hun eigen fiets niet aan huis kunnen stallen?
6.
Op welke wijze gaat het College ervoor zorgen dat bewoners hun fiets gewoon kunnen
parkeren voor de deur terwijl overlast door forenzen en andere passanten voorkomen wordt?
Namens de fractie van de VVD Zwolle,
Johran Willegers
Annemee van de Klundert

Gerelateerde artikelen

Back to top button