EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

UWV verwacht komende jaren banengroei in Overijssel en Gelderland Noord

Zwolle – In 2023 stijgt het aantal banen verder in de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord. Dat verwacht UWV in de Arbeidsmarktprognose 2023 – 2024. Vanaf 2024 komt deze groei in een lagere versnelling terecht door een kleinere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren er banen bij krijgen, daalt het aantal banen in de industrie en financiële diensten. In veel andere sectoren neemt het groeitempo af.

Saskia Grit, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “De economie koelt af. Dit komt door de hoge inflatie, duurdere grondstoffen en energie, zwakkere wereldhandel en dalende huizenprijzen. Toch verwacht het Centraal Planbureau voor dit en volgend jaar nog steeds economische groei. In 2023 gaat het om een toename van 1,6% en in 2024 om 1,4%. De banengroei is minder gunstig dan de afgelopen jaren.”

Toename werknemersbanen vooral in 2023

De werkgelegenheid ontwikkelde zich in 2021 en 2022 behoorlijk positief. De economie herstelde snel van twee crises die elkaar in korte tijd opvolgden; corona en de energiecrisis. Voor 2023 en 2024 verwacht UWV wel groei, maar die is kleiner dan de afgelopen jaren. Het aantal banen van werknemers stijgt met 5.300 in Regio Zwolle en 5.700 in Twente. In beide regio’s betekent dit een toename van 1,8%; vrijwel even sterk als de landelijke groei van 1,9%. Saskia Grit: “Voor de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe verwachten we dat het aantal banen van werknemers in 2023-2024 toeneemt met 4.600 (+1,6%).

Deze groei is wat lager dan landelijk. De sectorstructuur kan hier een rol spelen. Zo werken er in de regio relatief veel mensen in de industrie, bouw en het openbaar bestuur. In deze sectoren ontwikkelt de werkgelegenheid zich minder gunstig dan gemiddeld.”

In meeste sectoren banengroei in Overijssel en Gelderland Noord

Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose neemt de werkgelegenheid in de periode 2022-2024 in de meeste sectoren toe. In de drie regio’s van Overijssel en Gelderland Noord groeit het aantal banen van werknemers vooral in 2023, in sectoren als horeca, (specialistische) zakelijke diensten en onderwijs. In 2024 valt het groeitempo in vrijwel alle sectoren terug, of slaat zelfs om in een krimp. In de ICT groeit het aantal werknemersbanen in 2024 juist sterker dan in 2023. De sector kent al lange tijd een forse groei. Dit komt vooral door de digitalisering.

Krimp in industrie en financiële diensten

In sommige sectoren krimpt de werkgelegenheid in Overijssel en Gelderland Noord. In de industrie neemt het aantal banen van werknemers al in 2023 licht af, gevolgd door een sterkere afname in 2024. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht, door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. Verder zijn er door automatisering en digitalisering minder werknemers nodig voor de productie. In 2024 volgt ook in sectoren als financiële diensten en bouw een banenkrimp. In de financiële dienstverlening zorgt automatisering voor concentratie van werkzaamheden op de hoofdkantoren in de grote steden. De bouw wordt geremd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten.

Door de hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente daalt de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is de toename van de vraag naar verduurzaming van bestaande woningen. Het nieuwe dashboard banenontwikkeling van UWV toont voor alle sectoren het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio in de jaren 2015-2024.

Minder vacatures, maar geen einde aan de krapte

Het aantal ontstane vacatures neemt in 2023 en 2024 landelijk af, tot net boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Dit betekent niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte wordt weliswaar iets minder, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen als techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt omdat personeelskrapte grotendeels structurele oorzaken heeft, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch.

Saskia Grit: “Ondernemers kunnen de personeelsproblemen verkleinen door het werk anders te organiseren of nieuwe mensen aan te trekken. Daarnaast is het van belang om personeel vast te houden. Het schiet niet heel hard op om door de voordeur nieuwe mensen binnen te halen, terwijl veel huidige werknemers de organisatie via de achterdeur verlaten.”

Over UWV

Ieder mens wil meedoen in de maatschappij. Daarom helpt zij mensen in hun zoektocht naar werk. Mocht dat niet lukken, dan zorgt ze voor inkomen. Dat doet het UWV voor meer dan 1,2 miljoen mensen met een WW, WAO, WIA, Ziektewet en een Wajong uitkering. Werkgevers staat zij bij in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers. Denkt mee over arbeidsvraagstukken en biedt arbeidsmarktinformatie aan. Alles heeft uiteindelijk één gezamenlijk doel. Een samenleving waarin zoveel mogelijk mensen meedoen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button