Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Update droogte: door neerslag even druk van de ketel, droogte houdt aan

Zwolle – De regen van de afgelopen week in het werkgebied van Waterschap Delta Overijsselse Delta
(WDODelta) geeft een tijdelijke verlichting in de droogtesituatie. Het neerslagtekort blijft
desalniettemin erg hoog voor de tijd van het jaar. Dit is terug te zien in de grondwaterstanden in
de hogere delen van het gebied, zoals de Sallandse Heuvelrug, het Drents Plateau en de
stuwwallen rond Steenwijk en Havelte. Die zijn erg laag voor de tijd van het jaar. De aanvoer
vanuit de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer is nog steeds voldoende.

De komende periode geeft een licht wisselvallig beeld met oplopende temperaturen en in het weekend
kans op een onweersbui. Daar waar nodig blijven de waterpeilen ingesteld staan boven het
maximumpeil om water vast te houden en te bufferen. Anderzijds is enige ruimte in het watersysteem
nodig, omdat met name bij onweersbuien plaatselijk veel neerslag kan vallen. De peilbeheerders van
het waterschap sturen op de juiste balans tussen het bufferen en afvoeren van water. Het maaien van
de watergangen is inmiddels gestart. Dit helpt voor een goede wateraanvoer in het gebied.

Grondwater

Op veel locaties zijn de grondwaterstanden lager dan in 2018, maar er is veel variatie door het
werkgebied te zien. Algemeen beeld is dat vooral op de hoge zandgronden de grondwaterstanden laag
zijn voor de tijd van het jaar. In de poldergebieden is de grondwaterstand normaal tot laag voor deze
periode.

Peilbeheer

De neerslag van afgelopen weekend en de huidige bewolking met af en toe een bui zorgen ervoor dat
het neerslagtekort momenteel stabiel blijft. Het waterschap ziet dit terug in de aanvoercapaciteit van
water en het aantal meldingen van vooral agrariërs om hun gewassen te beregenen met water uit
sloten, weteringen, kanalen of rivieren. Het aantal meldingen hiervoor is de afgelopen week minder
gestegen dan voorheen. Wanneer de droogte doorzet, kan dit zomaar weer omslaan. WDODelta ervaart
de neerslag als een welkome pas op de plaats, maar ziet tegelijk dat de droogte nog lang niet voorbij is.
Het neerslagtekort is nog steeds zeer groot (gemiddeld 162 mm).

Bruine grasmat

De dijken blijven droog, ondanks de neerslag. De grasmat is op de zanddijken bijna overal bruin en
verdord. Op kleidijken is her en der scheurvorming geconstateerd, net als voorgaande jaren. Dit kan
vooralsnog geen kwaad. Na voldoende regen zullen veel scheuren vanzelf weer ‘dicht zwellen’.
Vanuit waterkwaliteit zijn geen bijzonderheden te melden. Door de lagere temperaturen en de neerslag
is de watertemperatuur gedaald. Dat is gunstig voor het uitblijven van bijvoorbeeld blauwalg.

Gerelateerde artikelen

Back to top button