EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

[UPDATE Persverklaring] ‘Uitspraak rechter geen belemmering pilot mengvormen winkel/horeca’

Zwolle – De Rechtbank Overijssel deed op 30 maart een uitspraak over het besluit van de burgemeester van Zwolle om niet handhavend op te treden tegen boekwinkel Waanders in de Broeren die in beperkte mate zwak-alcoholhoudende drank aanbood aan klanten op de afdeling culinaire boeken.

De rechtbank vernietigde het besluit, met name omdat zij de casus niet als bijzonder ziet en de burgemeester dus niet had mogen weigeren om handhavend op te treden. ‘De uitspraak vormt geen belemmering voor de pilot mengvormen winkel/horeca van de VNG.’, zo stelt de Vereniging Nederlandse Gemeenten op haar website.

Verklaring

Esther Verhoeff, woordvoerder bij de VNG licht het toe: ‘Deze casus in Zwolle niet valt onder de werking van de VNG-pilot Mengvormen winkel/horeca.

Onze pilot bestaat uit een  effectenonderzoek: effecten op basis van concurrentie, openbare orde en volksgezondheid worden gemeten tijdens het pilotjaar. Daar komen weer conclusies en aanbevelingen uit voort die de pilotgemeenten/VNG zullen aandragen voor de evaluatie van de Drank- en Horecawet (die evaluatie wordt begin 2017 uitgevoerd door het ministerie van VWS).  De juridische grondslag en insteek van de VNG-pilot is dus van een geheel andere aard dan wat de gemeente Zwolle heeft toegepast. En op die basis wordt onze pilot voortgezet, namelijk dat gedurende het pilotjaar onderzoek en metingen worden gedaan naar effecten van mengvormen door een adviesbureau.’

 

Pilot

In de pilot gaan gemeenten, waaronder Zwolle, en ondernemers de mengvormen inventariseren en wordt er onderzoek gedaan naar gewenste situaties. De pilot richt zich op ontwikkelingen die aansluiten bij de nieuwe manier van winkelen en uitgaan. Daarbij worden de regels in het kader van de volksgezondheid en de openbare orde in acht genomen. De resultaten van deze pilot zijn onderdeel van de VNG inbreng bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

Toelichting

Op 1 januari 2013 is het  gehele toezicht op de naleving van de DHW gedecentraliseerd van de VWA naar gemeenten.  Gemeenten constateren tijdens de handhaving steeds vaker maatschappelijke omstandigheden die niet meer lijken te passen binnen de DHW. Ondernemers willen meer ruimte om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen en de consument wil steeds vaker een zogenaamde totaalbeleving. Dit conflicteert met de strakke scheidslijnen die in de wet zijn opgenomen.

Likeurtje bij de koffie in chocolaterie

Vooral combinaties van activiteiten die elkaar aanvullen en versterken zijn niet mogelijk. Daarbij kan worden gedacht aan de chocolaterie/luxe koffiezaak die een likeurtje bij de koffie wil schenken, een café waar ook kunstwerken te koop worden aangeboden, een trouwzaak die een drankje schenkt aan zijn klant, een slijterij die een proeverij organiseert.

Gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid voor het handhaven van de wet door deze scheidslijnen samen met ondernemers aan de hand van een pilot op nut en noodzaak te onderzoeken. Gemeenten hebben daarom de VNG verzocht om als opdrachtgever te fungeren en samen met hen een onderzoek te doen naar deze mengvormen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button