KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Uitkomsten Zwols drugsonderzoek

Zwolle – Sommige drugs worden in Zwolle minder gebruikt dan in andere gemeenten, 3MMC meer. Dat blijkt uit een rioolwateronderzoek dat is uitgevoerd door KWR Water Research Institute.

Het doel van het rioolwateronderzoek is inzicht hebben in de aard en omvang én in de trend en
ontwikkeling van het drugsgebruik in de gemeente. Vorig jaar is de nul-meting uitgevoerd.

Het tweede rioolwateronderzoek (2022) laat geen betekenisvol verschil zien met de resultaten uit het
onderzoek van 2021. Het drugsgebruik in Zwolle is in vergelijking met de grotere Nederlandse steden
gemiddeld gezien iets lager, dit geldt echter niet voor amfetamine en zeker niet voor 3-MMC. Het
gebruik van 3-MMC in Zwolle ligt nog steeds een stuk hoger dan in de andere steden waar ook
rioolwateronderzoek is uitgevoerd.

Waarom drugs

De drugs die zijn onderzocht, zijn: Cocaïne, MDMA, 3MMC, amfetamine, methamfetamine en THC. Een verklaring voor het hoge gebruik van 3-MMC in Zwolle is nog niet gevonden. Ook de partner voor verslavingszorg heeft het antwoord hier niet op. Wel zien zij een vergelijkbaar fenomeen met destijds het gebruik van GHB. Waarbij toen op enkele plaatsen in het land het gebruik explodeerde en ten opzichte van het gebruik in de rest van het land.

Er is aandacht voor de opsporing van de handel in 3-MMC. Echter een specifieke aanpak op 3-MMC is niet direct de oplossing voor het probleem, de opvolger van deze drugs staat alweer op de stoep. Er is aandacht nodig voor ‘the bigger picture’, het ‘waarom’ van het middelengebruik door jongeren/ volwassenen.

Aanpak door de gemeente

Er is in het coalitieakkoord uitgesproken om bij de uitwerking van het drugsbeleid gebruik te maken van de lessen uit het zogenaamde IJslands Preventiemodel. Het model richt zich op het implementeren van lokale interventies die bekende risicofactoren voor middelengebruik verminderen en beschermende factoren bij ouders, op scholen en in de gemeenschappen versterken. Met als doel een stimulerende en gezonde omgeving te creëren waarin jongeren kunnen opgroeien. Het is geen vaststaand pakket maatregelen of campagnes.

Preventie

De gemeente Zwolle probeert natuurlijk wel zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren starten met drugsgebruik. Dit doet ze onder andere door in gesprek te zijn met de onderwijsinstellingen,
professionals en inwoners. Zo kunnen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen gebruik maken van
programma’s voor leerlingen, docenten en ouders, als #leerlingalert of #studentalert, die zich richten op
bewustwording van de gevaren rondom drugsgebruik en criminaliteit. Daarnaast hebben scholen
zichzelf verenigt in de Zwolse8/Veiligheid waarbinnen zij vraagstukken rondom fysieke en sociale
schoolveiligheid oppakken.

Daarnaast heeft het college met de Hervormingsagenda in de sporen ‘sociale basis’ en ‘jeugd’ al extra aandacht voor het anders, meer wijkgericht en in samenhang benaderen van de problematiek. Dit doet ze samen met professionals in de proeftuin Samenspel in de wijk.

Gerelateerde artikelen

Back to top button