EconomieKabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Uitgifte kavels Hessenpoort 3 start mogelijk in 2024

Zwolle – De uitgifte van kavels voor nieuwe bedrijven in Hessenpoort loopt zo voorspoedig dat er een uitbreiding van Hessenpoort gaat komen. Dit wordt Hessenpoort 3. Mogelijk kan dit gebeuren vanaf 2024. Het blijkt uit een nota die wethouder Paul Guldemond stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Biodiversiteit

De Milieuraad heeft de plannen gelezen en wil graag dat men er een paragraaf over biodiversiteit in opneemt. Dat gaat de gemeente doen. Tennet verzoekt de regeling voor de dubbele bestemming van de
Leiding-Hoogspanningsverbinding op onderdelen aan te passen. Ook dat gaat gebeuren en wel voor de hele stad als standaard. Ook de Gasunie had een vraag. Voor haar komt er een aardgasleiding in de regels en op de verbeelding  te staan.

Geluidszone

De geluidszone voor industrieel lawaai voor Hessenpoort en omgeving wordt groter, daarom moet men het bestemmingsplan aanpassen. Er is gekozen om twee bestemmingsplannen te maken. Eén voor het plangebied Hessenpoort 3 en één parapluherziening van alle bestemmingsplannen, waarbinnen de gewijzigde geluidscontour industrielawaai komt te liggen.

Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidslimiet met één decibel omhoog gaat, van 50 tot 51 decibel voor de omwonenden aan Hessenweg 21 en 23. De vast te stellen hogere grenswaarde, 51 dB(A) acht men aanvaardbaar en past binnen de gemeentelijke beleidsregel. Uit het gevelisolatieonderzoek blijkt dat de plannen voor de woonvertrekken voldoen aan het gestelde binnenniveau van 35 dB(A). Er zijn geen aanvullende
geluidsisolerende maatregelen noodzakelijk.

Veel bedrijfsgronden

Zwolle heeft relatief veel bedrijventerreinen, maar omdat Hessenpoort 3 vooral kwaliteit toevoegt, is het wel mogelijk dit te ontwikkelen binnen de gestelde kaders. Er is wel een wijzigingsbevoegdheid om te voorkomen dat er te veel bedrijfsgrond kan worden uitgegeven. Dit houdt in dat er een bestemmingsplan wordt gemaakt met de huidige bestemming agrarisch met een bevoegdheid om deze bestemming te wijzigen naar een
bedrijfsbestemming. De voorwaarde luidt, dat uitgifte pas mogelijk is wanneer Hessenpoort zuid voor 70 % is uitgegeven.

Voor wat betreft de stikstofuitgifte wordt ook de aanlegfase van het terrein meegenomen in de berekeningen. Uit onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten zijn op het nabijgelegen Natura2000 gebied.

De plannen worden geruime tijd ter inzage gelegd.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button