EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Uitbreiding wegverbinding Zwolle-Münster en grensoverschrijdende trein Münster-Hengelo-Zwolle

Zwolle – Het MON-Netwerl en EUREGIO willen samen inzetten op een betere infrastructuur voor wat betreft wegen, spoorwegen en waterwegen. De partijen willen zich onder andere inzetten voor de uitbreiding van de wegverbinding Zwolle-Münster waardoor een kwalitatief hoogstaande en grensoverschrijdende snelweg kan worden gerealiseerd. Ook moet er een grensoverschrijdende treinverbinding komen focus op treinverbinding Münster-Hengelo-Zwolle tussen de steden Münster-Hengelo-Zwolle, waarbij elektrificatie, inzet van treinstellen met een hogere capaciteit en een verdere concentratie van treinaanbod tot de concrete maatregelen behoren.
Beide partijen bezegelden hun voornemen maandag 13 november met een ‘Letter of Intent’.

EUREGIO

In het EUREGIO-gebied wonen 3,4 miljoen mensen. Het ligt op de as van de Europese metropolen Randstad-Bremen/Hamburg-Rijn/Ruhrgebied en Hannover/Berlijn. In minder dan twee uur reizen zijn meer dan 20 miljoen mensen bereikbaar, aangezien de regio op het kruispunt ligt van de Europese hubs en belangrijke trans-Europese corridors.

Hoewel de regio in het centrum van enkele belangrijke verkeersnetwerken ligt, laat de bereikbaarheid voor wat betreft de belangrijkste vervoersmodaliteiten nog te wensen over. De huidige kwaliteit en capaciteit van het vervoer over de weg en het spoor, maar ook over het water en door de lucht, beperken de sociaaleconomische groei van de Euregio.

Uitbreiding wegverbinding Zwolle-Münster

In verschillende gezamenlijke resoluties hebben de MONT-steden en EUREGIO zich uitgesproken voor een verbetering van de infrastructuur voor wat betreft wegen, spoorwegen en waterwegen. Tevens hebben zij zich uitgesproken voor het Duitse federale plan voor de verkeerswegen.

Concreet willen zij zich onder andere inzetten voor de uitbreiding van de wegverbinding Zwolle-Münster. Die zal moeten leiden tot een kwalitatief hoogstaande en grensoverschrijdende snelweg. Eén van de knelpunten met hoge prioriteit is verbetering van de doorstroming op knooppunt Azelo-Buren.

Ook focus op treinverbinding Münster-Hengelo-Zwolle

Voor wat betreft het spoorvervoer zet het MONT-netwerk zich al jaren in voor de uitbreiding van de West-Oost-As (Amsterdam-Berlijn). Daarnaast is de focus gericht op de internationale en grensoverschrijdende treinverbinding tussen de steden Münster-Hengelo-Zwolle, waarbij elektrificatie, inzet van treinstellen met een hogere capaciteit en een verdere concentratie van treinaanbod tot de concrete maatregelen behoren.

Onno van Veldhuizen ziet potentie in de Münster-Hengelo-Zwolle corridor voor wat betreft economische groei. Hiervoor is een duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de wegen en spoorwegen nodig.

Aansluiting op Luchthaven Münster-Osnabrück

Voor Rob Welten, voorzitter van EUREGIO is bereikbaarheid een belangrijk onderwerp. Daarom dient dit thema in een onderzoek van INTERREG over vervoer door de lucht onderzocht te worden, waaraan zowel de regio als de MONT-steden deelnemen. Hierbij dient ook de aansluiting bekeken te worden van de luchthaven Münster-Osnabrück vanuit en naar Nederland.

Voor Markus Lewe, burgemeester van Münster, is de verbetering en uitbreiding van internationale bereikbaarheid en die tussen de regio’s van alle vervoersmodaliteiten een prioriteit voor de toekomst. Tevens is het absoluut noodzakelijk als voorwaarde voor een verdere valorisatie van de centrale ligging in de Europese vervoers- en economische ruimte.

Uitwisseling innovatieve city-logistieke concepten

Naast de infrastructurele uitbreiding moet de uitbreiding van het handelsverkeer onder de loep worden genomen, waarbij een uitwisseling van innovatieve city-logistieke concepten geïntensiveerd moet worden. Op dit vlak ziet burgemeester Wolfgang Griesert van Osnabrück de noodzaak tot handelen en zegt hierop het volgende: ‘Ons gebied wordt belast door de toenemende verkeersdrukte. Dit nadeel kunnen we echter ombuigen naar een voordeel, aangezien veel transportbedrijven de voorkeur geven aan een route door onze deelstaat. Hierdoor kunnen we gebruik maken van nieuwe technologieën in de transportindustrie om op milieuvlak punten te scoren.’

Universiteiten moeten meedoen

En ‘last but not least’ kunnen in de toekomst ook innovatieve vervoersconcepten niet ontbreken. Hiervoor zullen de universiteiten van Twente, Münster en Osnabrück aan boord gehaald moeten worden, zodat ook nieuwe en innovatieve mobiliteitsvormen onderzocht worden, die oplossingen kunnen bieden voor de verkeers- en vervoerstromen en verkeersafwikkeling.

Een ambitieus programma, dat de aankomende jaren door lobbyen en door werken met projecten gezamenlijk gerealiseerd zal moeten worden.

 

<iframe src=”https://www.google.nl/maps/d/embed?mid=1FVtPRbkt-GSTlMWMVVyelBwTeth7fqGo” width=”640″ height=”480″></iframe>

Gerelateerde artikelen

Back to top button