Voorpagina

Toenadering bewoners en horeca over vrije sluitingstijden in Zwolle

Zwolle – Mogen de kroegbazen in Zwolle binnenkort zelf bepalen hoe laat ze hun zaak sluiten? Vanavond is het punt van discussie tijdens het debat in de gemeenteraad. Onlangs kwam de VVD, met ondersteuning van de rest van de partijen, met het initiatiefvoorstel ‘Bruisend Zwolle’. Hierin pleiten zij voor het vrijgeven van de sluitingstijden voor horecaondernemers zodat ingespeeld kan worden op de veranderende  wensen van horecabezoekers in het Zwolse uitgaansgebied. Ondanks dat de bewoners niet gelukkig waren met het initiatiefvoorstel is er nu toch een verschuiving in hun visie door een tegenvoorstel vanuit de bewonersvereniging.

Huidige sluitingstijden Zwolle

Tot nu toe wordt er in Zwolle gewerkt met een systeem van sluitingstijden per soort horecaonderneming. De kroeg moet om 4 uur ’s nachts sluiten, danscafé’s mogen nog een uurtje langer. Dat geldt ook voor de shoarma – en soortgelijke zaken.  De coffeeshop moet daarentegen uiterlijk om 1 uur ’s nachts zijn deuren sluiten en restaurants om 10 uur ’s avonds. Alle zaken die buiten de binnenstad zitten moeten om 2 uur ’s nachts dicht zijn.

Wat zijn de ervaringen in andere steden?

Gemeenten als Groningen, Utrecht, Nijmegen en Kampen hebben de sluitingstijden vrijgegeven om te voorkomen dat bezoekers van cafés en discotheken na sluitingstijd allemaal tegelijk op straat komen te staan. Dat moet overlast en irritatie bij het uitgaanspubliek voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft in 2001 wel de vrije tijden ingeperkt en hanteert nu venstertijden.

Bewoners: tot 5 uur ’s nachts

De Bewonersvereniging Binnenstad Bewoners (BbZ) is geen voorstander van vrije openingstijden voor de Zwolse horeca. ‘Het huidige initiatiefvoorstel, gekoppeld aan venstertijden, gaat voorbij aan alle opgedane negatieve ervaringen in andere steden ‘.  Volgens BbZ zag de politie in de steden Groningen, Hengelo, Alkmaar en Kampen de overlast niet afnemen. De vrije sluitingstijden  vroegen juist om meer en extra inzet van de politie. De vereniging is op basis van deze feiten tegen het huidige initiatiefvoorstel.

Toch wil ze meegaan in het verzoek van de horecaondernemers. Daarbij geeft de vereniging aan dat de sluitingstijd van uiterlijk 5 uur heel belangrijk is voor de bewoners. Ze stelt daarom ook voor dat café’s, dancings, snackbars en eetgelegenheden tot 5 uur open mogen, coffeeshops tot 1 uur ’s nachts en de daghoreca tot 12 uur ’s avonds.  Tussen 3 en 5 uur moet voor café’s en dancings een sluimertijd worden ingesteld waarbij mensen niet meer naar binnen kunnen maar wel eruit. Het eerdere idee van de bewoners om de pilot alleen in de Voorstraat te doen is van tafel. De vereniging denkt nu ook dat het effect alleen te meten is met een pilot in de gehele stad.

Horecaondernemers: eerste stap in goede richting

De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zwolle is tevreden over  het initiatiefvoorstel. ‘Gezien alle ontwikkelingen zien wij dit als een eerste stap in de goede richting’, aldus Theo Runhaar, voorzitter van KHN Zwolle. ‘Vanzelfsprekend zijn wij altijd voor meer deregulering. Op dit onderwerp gaat het voorstel ons nog niet vergenoeg. Ook staat veiligheid hoog boven aan op onze agenda’.  Volgens Runhaar biedt het debat van 21 maart voldoende ruimte om hierover van gedachten te wisselen.

College: voldoende draagvlak essentieel voor pilot

Het college is van mening dat er voldoende draagvlak moet zijn onder bewoners en horecaondernemers om een pilot te laten slagen.  Maar ze hoopt op een grote nalevingsbereidheid bij horecaondernemers omdat deze intensief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het voorstel. Ze verwacht dan dat de toezicht capaciteit beperkt kan worden. Eventuele geconstateerde overtredingen kunnen de door burgemeester bestuursrechtelijk worden gehandhaafd .

Wel heeft ze  een aantal kanttekeningen.  Zo zouden Coffeeshops buiten de pilot moeten vallen. Deze bevinden zich niet allemaal in het centrum gebied. Bovendien is er veel verkeer rondom coffeeshops. Ook over de  zogenaamde dag horeca, zoals Subway, Bagel&Beans en Coffee United, zal expliciet moeten worden nagedacht. Zij hebben nu dezelfde openingstijden als de winkels en zijn een aanvulling op de beleving van het winkelend publiek.

Politie: pilot is enige manier om effect te meten

De politie heeft eerder aangegeven  dat zij niet enthousiast is over het vrijgeven van de horecasluitingstijden. Ze verwacht dat de overlast meer verschuift naar de ochtenduren. Een pilot is volgens de politie de enige manier om echt te kunnen meten wat het effect is van de verschuiving op de Zwolse situatie. Ze zullen hier dan ook hun bijdrage aan leveren.

Wel verwachten ze meer mankracht te moeten inzetten omdat de uitstroom nu veel langer door kan gaan dan het huidige 5 uur. Ook het vrijgeven van de sluitingstijden buiten het centrum betekent een groter gebied voor politie-inzet.  De politie is tevreden met het voorstel van de venstertijd van 4.00 uur.  Ook is de politie enthousiast over de zogenaamde SUS Teams. Deze teams richten zich op het uitgaanspubliek dat voor overlast zorgt. Een team bestaat uit particuliere (horeca)beveiligers die het uitgaanspubliek vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. Sus-teams kunnen voorkomen dat situaties uit de hand lopen. De politie en het college wachten de voorstellen hiertoe vanuit de horeca af.

Vanavond moet tijdens het debat in de gemeenteraad duidelijk worden of er gewerkt kan worden aan een pilot en welke randvoorwaarden hierin meegenomen moeten worden.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button