BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Toch geen sociale huurwoningen boven C&A; woningcorporaties hebben geen interesse

Zwolle – Er komen toch geen sociale huurwoningen in het om te bouwen pand van C&A in het Broerenkwartier in Zwolle. De Zwolse woningcorporaties hebben geen interesse in het verhuren van de te bouwen appartementen. Dat blijkt uit een besluit dat het college dinsdag heeft genomen.

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft daarmee afgezien van de verplichting om sociale huurwoningen te realiseren in het te herontwikkelen C&A-pand in het Broerenkwartier. In plaats daarvan worden deze woningen nu koopwoningen.  Wel wordt daarbij de in Zwolle gebruikelijke verdeling van 30 % goedkoop, 40 % middelduur en 30 % duur aangehouden. Dit besluit is genomen op verzoek van de ontwikkelaar.

Sfeerimpressies uit 2021: ©Tim Versteegh – Architect

De herontwikkeling van het C&A-pand is een belangrijk onderdeel van de plannen voor het Broerenkwartier, zoals vastgesteld in 2017. Het project houdt in dat de winkelruimte wordt verkleind en er 68 nieuwe woningen verspreid over drie verdiepingen. Deze komen bovenop de C&A. Naast de woningen moet er een groene daktuin komen en grote terrassen.

Meer over de bouwplannen mét sfeerimpressie

Goedkope huurwoningen in huidige economische situatie

De keuze om de woningen van huur naar koop om te zetten heeft te maken met verschillende factoren. Door de huidige economische situatie is het financieel niet aantrekkelijk voor ontwikkelaars om goedkope huurwoningen te behouden, waardoor het plan voor huurwoningen onuitvoerbaar is. ‘Op basis van de
huidige afspraken in de anterieure overeenkomst die uitgaat van huurwoningen heeft de ontwikkelaar
geen haalbare business case. Met koopwoningen is de ontwikkelaar in staat om de business case
haalbaar te maken en kan de ontwikkeling doorgang vinden’,  aldus het college.

C&A Nieuwstraat – foto © rtvfocuszwolle

Woningcorporaties geen interesse

Daarnaast zijn de kosten voor de verbouwing van een oud en waardevol gebouw zoals het C&A-pand hoog, en is de indeling van het pand ingewikkeld. ‘Het pand is vanwege cultureel erfgoed en het gebruik van de structuur van het huidige gebouw niet helemaal vrij in te delen. Verschillende woning categorieën zitten in de plannen daardoor verspreid door het gebouw.’, zo stelt het college in de beslisnota.  Dit maakt het moeilijk om er sociale huurwoningen van te maken. Woningcorporaties hebben daarom geen interesse, blijkt uit de nota. Woningbouwcorporaties hebben daarom geen interesse om de verhuur en de exploitatie van de van de sociale huurwoningen op zich te nemen.

Verder is er veel vraag naar betaalbare koopwoningen in de binnenstad van Zwolle, terwijl er weinig aanbod is. Door de woningen om te zetten naar koopwoningen, kan aan deze vraag worden voldaan en blijft het project financieel haalbaar.

Genoeg sociale huurwoningen in binnenstad

Uit de beslisnota blijkt dat het omzetten van het woningprogramma voor het C&A-pand geen tekort aan sociale huurwoningen in het centrum van Zwolle zal veroorzaken. Een analyse toont aan dat 24% van de woningen die gerealiseerd worden in de Woondeal Stadshart sociale huurwoningen zijn. Bovendien worden in het project Weezenlanden-Noord zelfs 49% sociale huurwoningen gerealiseerd. Hierdoor blijft het totale percentage sociale huurwoningen in Stadshart en Weezenlanden-Noord op 29%.

Start bouw 2025

De afspraken met de ontwikkelaar worden vastgelegd in een aanvulling op de bestaande overeenkomst. Na goedkeuring van de omgevingsvergunningsprocedure kan de formele procedure in de tweede helft van 2024 starten. De verwachting is dat de bouw van de woningen in 2025 zal beginnen.

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren