Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Tientallen bewonersinitiatieven en organisaties uit Zwolle planten 2.000 m2 aan struiken op openbare plekken

Zwolle – Groene Loper Zwolle gaf 1.350 struiken weg aan buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven. Onder het motto ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ is dit een combinatie van struiken waar buurtbewoners vruchten van kunnen plukken en waar ook dieren van kunnen profiteren. Maar liefst 61 initiatieven meldden zich aan, zij konden de struiken vrijdag 11 maart tussen 9.00 uur en 13.00 uur ophalen bij het kernteam van Groene Loper Zwolle.

Het vergroenen van de leefomgeving heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en draagt bij aan de leefbaarheid van de wijken. Groen zorgt voor droge(re) voeten na een flinke regenbui, biedt onderdak aan allerlei nuttige dieren en gaat opwarming van de stad tegen. In heel Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Zwolle wil nog meer buren, bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties helpen om hun eigen leefomgeving te vergroenen. Daarom gaf Groene Loper Zwolle struiken weg aan buurtinitiatieven, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, zorginstellingen en andere maatschappelijke initiatieven.

2.000 m2 aan struiken

Aan het begin van 2022 deed Groene Lopen Zwolle een oproep aan buren, buurttuinen en maatschappelijk organisaties om zich aan te melden voor een struikenpakket. Er kwamen maar liefst 61 aanmeldingen binnen. Samen bestelden zij 1.350 struiken, goed voor zo’n 2.000 m2 aan vergroening. Zij gaan deze struiken komend weekend planten op openbare plekken in Zwolle. Na komend weekend zal Zwolle er dus weer een stuk groener uitzien!

Hapje voor jou, hapje voor mij

Groene Lopen Zwolle heeft vier verschillende struikenpakketten samengesteld, die elk hulp bieden aan een specifieke diersoort: de vleermuis, sleedoornpage, solitaire bij of de ringmus. De keuze van de soorten is gebaseerd op de Welkomstkaarten van Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel, waarin meer verteld worden over de soorten, hun leefgebied, hun voedsel en het benodigde onderhoud. Maar niet alleen de dieren profiteren van deze struiken. Onder het motto van ‘hapje voor jou, hapje voor mij’ zijn er ook vruchten die inwoners kunnen plukken en eten. Zo zijn de struiken van waarde voor zowel mens als dier! Enkele soorten in deze struikenpakketten zijn de sleedoorn, meidoorn, gele kornoelje en de doornloze braam.

Groene Loper Zwolle

In Zwolle maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Zwolle stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit. Het idee daarachter is dat mensen die een actieve rol hebben bij het ‘groen’ in hun directe omgeving, zorgzamer omgaan met natuur en landschap. Groene Loper Zwolle wordt ondersteund door gemeente Zwolle en provincie Overijssel (vanuit het programma Natuur voor Elkaar).

Gerelateerde artikelen

Back to top button