Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Tekorten Sociaal Domein dit jaar nog niet opgelost

College stuurt oorzaken en mogelijke oplossingen naar gemeenteraad

Zwolle – Vlak voor de verkiezingen werd de Zwolse gemeenteraad plots geïnformeerd over een tekort van 6 miljoen in het Sociale Domein. En in de komende twee jaar kon dat tekort zelfs oplopen richting de 10 miljoen per jaar. De raad was hier zo boos over dat ze twee dagen voor de verkiezingen nog een spoeddebat eiste en kreeg. De verantwoordelijke wethouders – Anker, Meijerink en Brink – beloofden in dat debat op zoek te gaan naar de oorzaken en met maatregelen te komen om verdere tekorten te beperken. Deze week stuurde het College van B&W een document naar de raad waarin die uitleg en voorgestelde maatregelen staan. Vooruitlopend op die maatregelen geeft wethouder Ed Anker al aan dat het tekort dit jaar niet geheel opgelost kan worden.

“In Control” daar leek het vooral om te gaan in het spoeddebat. En dan vooral de vraag of de verantwoordelijke wethouders wel ‘in control’ waren. In het derde kwartaal van 2017 werden er nog rooskleurige cijfers geschetst. Het ging goed met Zwolle, uitgaven en inkomsten waren zo goed op elkaar afgestemd dat de begrotingen zelfs weer een plus scoorden. Iedereen blij, Swollwacht fractievoorzitter William Dogger sprak in de verkiezingsperiode zelfs over “het geld in Zwolle klotst tegen de plinten”. Tot een week voor de verkiezingen er een mededeling kwam dat Zwolle over 2017 6 miljoen tekort had in het Sociale Domein én – als er niets gedaan werd – de tekorten in 2018 en 2019 zouden oplopen tot 9 à 10 miljoen per jaar. In het spoeddebat gaf het College aan verrast te zijn door te cijfers en op dat moment geen antwoord te hebben op de vraag waar dat plotselinge tekort vandaan kwam. Dat het daarmee een zwaar debat werd was op voorhand al duidelijk. Uiteindelijk beloofde het College om zo snel mogelijk met antwoorden en eventuele oplossingen te komen.

Verschuivingen binnen de zorg

De oorzaken lijken vooral te liggen bij verschuivingen binnen de verschillende zorgbudgetten. Vooral in de Jongerenzorg en in de Geestelijke GezondheidsZorg ziet het College een toename van zorgvragen die op het bordje van de gemeente terecht komen. Ook is er een verschuiving van de lichtere zorg – bijvoorbeeld Hulp in de Huishouding – naar de zwaardere zorg – bijvoorbeeld Individuele Begeleiding. Wethouder Ed Anker geeft aan dat dit vooral een gevolg is van de enorme transitie waarin de zorg nog steeds zit. Zo heeft de ‘verzekerde GGZ’ bijvoorbeeld bedden afgebouwd maar daarmee houdt de zorgvraag van die patiënten niet op. En vaak wordt die verleend en dus betaald door de gemeenten en niet meer door de verzekeraars.

We houden er rekening mee dat we nog twee zware jaren voor de boeg hebben.Wethouder Ed Anker

 

Centrumgemeente

Dat Zwolle een Centrumgemeente is voor onder andere de GGZ speelt ook een rol. We hebben in Zwolle relatief veel inwoners die een GGZ-achtergrond hebben. Als verzekeraars de zorg daarvoor afbouwen, komen ze dus automatisch bij de gemeente uit. Anker ziet een vergelijkbare situatie in vergelijkbare middelgrote gemeenten die ook een centrumfunctie hebben.

Facturatie

Dat er in het eerste deel van 2017 nog een rooskleurig beeld geschetst kon worden en de cijfers in het vierde kwartaal zo hard tegenvallen heeft volgens wethouder Anker alles te maken met de manier van factureren. Er wordt zeker in de Jeugdzorg en GGZ laat gefactureerd, aldus de wethouder. “En daar moeten we nog mee leren omgaan. Je ziet hier dat zowel wij als gemeente, maar ook de cliënten nog lang niet gewend zijn aan de nieuwe situatie.”

Los van het geld, we merken dat te veel mensen op dit moment nog niet de zorg krijgen die bij hen past. Dus ook als we nu winst zouden maken, mogen we nog niet tevreden zijn. Wethouder Ed Anker

 

Maatregelen

Oplossingen zoekt het College vooral in een andere manier van aansturen van de gemeentelijke organisatie: “De zorg is voor een groot gedeelte ook onderhevig aan marktwerking. Met daarin ondernemers die steeds nieuwe en innovatie oplossingen bedenken. We moeten ons echter afvragen of we die altijd wel willen, zeker als er een duur prijskaartje aan hangt.” Ook als de gemeenteraad alle maatregelen overneemt die het College voorstelt, verwacht wethouder Anker niet dat de tekorten al in dit jaar volledig zullen verdwijnen.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button