EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Straatnamen voor locatie Wezenlanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan een aantal straten namen toegekend, onder andere voor de locatie Wezenlanden waar woningbouw gepland is.

Locatie Wezenlanden

Aan de straten in het bouwplan voor de locatie Wezenlanden zijn namen toegekend van vroegere stads- en gemeentesecretarissen. De namen zijn achtereenvolgend Grijpswaldstraat (Jacob – 1502-ca.1538,) Graedstraat (Herman -1553-1581), Goltspad, (Joan – 1660-1732, stadssecretaris van 1700-1732), Tobiasstraat (Joan Hendrik 1706-1782, stadssecretaris van 1732 tot 1778) en Thoden van Velzenstraat (Sijo Kornelis 1868 – 1952, gemeentesecretaris van 1903 – 1911).

Berkummerbroekweg

De Berkummerbroekweg was voor de ontwikkeling van Hessenpoort een doorgaande weg in dit gebied. De weg liep over de spoorlijn Zwolle – Meppel tot de gemeentegrens van Dalfsen. Een aantal jaren geleden is de spoorwegovergang in de Berkummerbroekweg opgeheven., waardoor de Berkummerbroekweg in twee delen is geknipt. RAV IJsselvecht heeft gewezen op mogelijk langere aanrijtijden voor ambulances bij meldingen aan de Berkummerbroekweg. Zij heeft daarom verzocht het deel ten westen van de spoorlijn anders te benoemen. Daarom wordt nu voorgesteld om het gedeelte ten westen van het spoor, aan te trekken bij de Trierstraat.

Kamperpoort

In de Kamperpoort zijn de bouwplannen rondom het toekomstige Katwolderplein gewijzigd. Hierdoor verandert de loop van dit plein. De Reigerstraat wordt ‘verlengd’ naar het oosten, om aan te sluiten op het Katwolderplein. Tenslotte komt er ook één nieuw straatje bij: De Koekoekstraat. De buurtbewoners zijn betrokken geweest bij de naamgeving voor de ‘Vogelbuurt’. Zij hebben destijds verzocht dat de vogelnamen zoveel mogelijk terugkeren in de vernieuwde ‘Vogelbuurt’.

Harculose Esweg

In het buitengebied – in de buurt ‘Harculo en Hoogzuthem’ – wordt een landgoed ontwikkeld met onder meer twee woningen, een negen holes ‘golfpark’ en mogelijk ook een bed & breakfast. Het landgoed is gelegen tussen de percelen Jan van Arkelweg 2 en 4 en krijgt vanaf die straat een toegangsweg. Deze toegangsweg krijgt de naam Harculose Esweg.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button