KabelkrantKunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Steun voor cultuursector in Overijssel

Zwolle – Coronamaatregelen hebben forse effecten gehad voor de culturele sector. De afgelopen periode hebben Rijk, provincie en gemeenten met diverse maatregelen de sector ondersteund zodat musea, theaters, festivals, poppodia en dergelijken niet zijn omgevallen. Maar het bezoek aan culturele voorzieningen is gedaald van 86% in 2019 naar 46% in 2020. Daarom stelt GroenLinks Overijssel een provinciale bezoekerscampagne voor. Ook stelt GroenLinks Overijssel voor de Hanzedagen 2023 als provincie Overijssel actief te ondersteunen.

Bezoekerscampagne

Cultuur zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat, verbindt mensen, zorgt voor levendigheid en stimuleert creativiteit en innovatie. Een sector die we dan ook graag willen behouden in Overijssel. De instellingen werken nu zelf aan hun eigen marketing om bezoekers terug te krijgen. De bezoekersaantallen zijn vaak nog niet op het oude niveau. De promotie en marketing kan een extra zetje gebruiken. Daarom wil GroenLinks Overijssel graag een provinciale bezoekerscampagne waarin inwoners gestimuleerd worden om lokaal, regionaal en provinciaal een culturele instelling te bezoeken. Tijdens de behandeling van de begroting van aanstaande woensdag stelt GroenLinks dan ook voor dat de provincie de culturele sector ondersteunt met een provinciale bezoekerscampagne.

Hanzedagen

De Hanzedagen 2023 worden door negen gemeenten georganiseerd, waaronder Kampen, Zwolle en Deventer. De Hanzedagen hebben veel meerwaarde voor Overijssel. De ambitie van de Hanzedagen is het aanjagen van en het impuls geven aan de economische ontwikkelingen, een vitale leefomgeving en voor groei van trots bij inwoners. Het draagt bij aan het versterken van cultuur, historie, recreatie, toerisme en economie. Er is nog een gat in de begroting, waarbij de provincie wordt gevraagd om € 533.000,-. GroenLinks vraagt Gedeputeerde Staten om te zoeken naar ruimte voor een provinciale bijdrage en actief een rol te nemen bij het ondersteunen en faciliteren van de organisatie. Warm hart

GroenLinks draagt de culturele en creatieve sector een warm hart toe. Door de coronamaatregelen hebben zij een zware periode gehad en het is nog steeds niet makkelijk. Dansgezelschappen, theaters, muziekmakers, musea, medialabs, poppodia, vrije producenten, ZZP-ers, kunstenaars en festivals zetten zich met ongekend veel talent, passie, enthousiasme en creativiteit in voor een rijk cultureel leven. Dit heeft een meerwaarde voor de samenleving die niet alleen in geld is uit te drukken. GroenLinks spreekt waardering uit voor de veerkracht van de culturele en creatieve sector, het fantastische aanbod in Overijssel en de constructieve houding gericht om gezamenlijk te werken aan het versterken van het culturele leven in Overijssel.

Gerelateerde artikelen

Back to top button