BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Steeds vaker onrendabele top bij ontwikkelingen in de stad

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle herkent op dit moment signalen uit de markt over onrendabele ontwikkelingen. De oorzaken liggen grotendeels in de huidige economische omstandigheden, rente, bouwkosten, consumenten vertrouwen in combinatie met een mogelijke te grote stapeling van doelstellingen en ambities. Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van PvdA, D66 en GroenLinks door wethouder Monique Schuttenbeld.

Periodiek houdt men daarover de vinger aan de pols, waarbij onder andere gekeken wordt naar de actuele marktomstandigheden. Voorbeelden waarin dit is terug te vinden zijn de Nota van Uitgangspunten MPV, de grondprijzennota en de Monitor Wonen. Wat het financiële effect op de gebiedsontwikkelingen voor de (middel)lange termijn is, daarvoor is nader onderzoek nodig.

Verstedelijking

In de afgelopen jaren is het onderzoeksproces doorlopen van de verstedelijkingsstrategie. Met de verstedelijkingsstrategie is het mogelijk het Zwolse beleid en de ontwikkeling van de stad verder vorm
te geven. Dat doet de gemeente in samenspraak met de samenleving en de Raad. Pas dan worden keuzes
daadwerkelijk voor echt verklaard. De komende jaren werkt men daar aan met een aanvulling van de
omgevingsvisie waarmee men de inzichten concreet kan vertalen in plannen en visies voor gebieden
op de langere termijn. Voor de korte termijn blijft de gemeente onverkort werken aan lopende opgaven.

De uitkomst van de aanvulling op de omgevingsvisie zal inzicht geven hoeveel grond nodig is en
welke rol het gemeentelijk bezit kan spelen. Dit is geregeld in de Materiele Vaste Activa (MVA) en de Meerjarenprognose Vastgoed (MPV). De financiële zaken zijn geregeld in de Strategische Investeringsagenda (SIA) en de Perspectiefnota (PPN). Op dit moment is er beperkte ruimte om aan de investeringsvraag van de
gebiedsontwikkelingen te kunnen voldoen.

Woningbouw opgave

Opgemerkt moet worden dat het startmoment van de 10.000 woningen al een paar jaar in het verleden ligt aangezien de opgave die tussen 2020 en 2030 gerealiseerd moet worden. Middels de Woonbrief en Monitor Wonen wordt de stand van zaken van de lopende trajecten, een terugblik op de gerealiseerde woningbouwaantallen en een vooruitblik naar de verwachte opleveringsaantallen voor 2023 en verder gegeven.

Op de ontwikkellocaties in eigendom van de gemeente (Stadshagen, Nieuwe Veemarkt, Gildehof en Stilohal) worden vanaf 2023 nog circa 3.000 woningen gerealiseerd (gronduitgifte). De overige ontwikkelopgave voor woningbouw is met name voorzien op ontwikkellocaties in eigendom van derden.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button