Nieuws uit ZwolleSportVoorpagina

Steeds meer beroep op vergoeding sport- en muziekclub door minima

Zwolle – Steeds meer gezinnen hebben geen geld meer om de sportclub of muziekles te betalen voor hun kinderen. Dit blijkt uit cijfers van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds. Beide instanties krijgen steeds meer aanvragen te verwerken voor financiële steun.

In Zwolle en andere gemeenten die verbonden zijn aan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds zijn in 2015 in totaal 1200 kinderen geholpen. Dit is ten opzichte van 2014 een stijging van meer dan 33%. De verwachting voor 2016 is om 1600 kinderen te ondersteunen.

Het aantal kinderen dat jaarlijks een beroep op een van beide fondsen doet, neemt toe. Maaike Geerdink, Coördinator Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Overijssel: ‘Mooi, omdat men ons steeds meer weet te vinden; jammer, omdat blijkbaar zoveel gezinnen met kinderen gebruik moeten (gaan) maken van deze fondsen vanwege hun financiële situatie.’

Beide fondsen zijn stichtingen die tot doel hebben dat elk kind moet kunnen sporten en elk kind moet kunnen deelnemen aan kunst en cultuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een grote groep intermediairs die zich vrijwillig inzet om de kinderen die willen gaan sporten of willen zingen, dansen etc. aan te melden. De gelden worden verkregen vanuit de aangesloten gemeenten en vanuit sponsoren.

Maar ook sport- en cultuuraanbieders die aangepaste tarieven hanteren helpen een handje mee.

jeugdcultuurfonds jeugdsportfonds

Regelingen kinderen Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button