Nieuws uit ZwolleSportVoorpagina

Stadshagenaar pleit voor uitbreiding sportpark

Sterk voor leefbaarheid, sociale, gezonde en inclusieve stad

Zwolle – Stadshagenaar Jermaine Lubbers heeft het initiatief genomen om plannen te maken voor de uitbreiding van het sportpark CSV ’28 tot Urban Sportpark. Dat staat in een nota die wethouder Michiel van Willigen stuurt aan de gemeenteraad van Zwolle.

Het plan is om bij sportpark CSV’28 de groenstrook (openbaar) tussen de voetbalvelden te benutten voor een calisthenicspark als aanjager voor plannen om het sportpark bij CSV’28 toegankelijk en interessant te maken voor buurtbewoners door onder meer het toevoegen van andere sportmogelijkheden dan voetbal (calisthenics, jeu-de-boules voor senioren, speeltuin voor gezinnen etc.), door een bredere programmering (walking football voor senioren bijv.) en het beschikbaar stellen van de voetbalkantine als buurtkantine.

Belang van bewegen

Het traject rondom het Urban Sportpark is gestart in juli 2018 door een wijkbewoner, Jermaine Lubbers. Het initiatief is vanuit de gemeente destijds toegejuicht. Het belang van sport en bewegen in de openbare ruimte werd belangrijk gevonden. Sindsdien is het plan verder ontwikkeld, aansluitend bij andere ontwikkelingen, en maakt het Urban Sportpark nu onderdeel uit van een groter plan dat wil bijdragen aan de leefbaarheid, positieve gezondheid en sociale cohesie in de wijk Stadshagen en meer specifiek voor de buurt Breecamp.

Nu het sporten in verenigingsverband langzaamaan afneemt, wordt het belang van sport- en bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte steeds belangrijker. Naast honderden handtekeningen zijn er ook VO scholen en welzijnsinstellingen die een intentieverklaring hebben getekend. Daarin geven zij aan dat zij gebruik zullen maken van het Urban Sportspark. Het plan wordt verder breed ondersteund door gemeenteraadsleden en is geadopteerd door Jolien Elshof en Oswald van Dam. Sinds enige tijd hebben een aantal partijen zich aangesloten bij het initiatief van Jermaine Lubbers waaronder Het Hof van Welbevinden, Travers en de buurtvereniging Breecamp. Ook Sportservice ondersteunt de initiatiefnemer.

Uitvoering

Het plan is uitvoerbaar binnen een jaar en kan ontwikkelingen in Stadshagen, maar mogelijk ook elders
in de stad, verder aanjagen. De financiering wordt door meerdere partijen gedeeld, bijvoorbeeld het Stimuleringsfonds Initiatiefrijk Zwolle en eigen middelen/sponsoren, cofinanciering van mede overheden of derden (fondsen).

Het beheer van de toestellen ligt bij de initiatiefnemers. Hierover zullen, zoals gebruikelijk, afspraken worden vastgelegd. Het beheer van de ondergrond ligt bij de gemeente. De opstelling van toestellen voldoet aan alle veiligheidseisen. Bij de opstelling komt ook een infopaneel waarin het certificaat van veiligheid en het keurmerk van de NLCB op vermeld staat.

Gerelateerde artikelen

Back to top button