BouwNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & WelzijnZwolle-Zuid

Stadkamer en De Pol maken plannen om samen te gaan

Zwolle – In Zwolle-Zuid zijn De Stadkamer en De Pol van plan om samen te gaan. Er is behoefte aan een centrale ontmoetingsplek. Aanleiding voor de plannen was de wens van de Stadkamer om een grotere functie als ‘buurtkamer’ te vervullen en de constatering van gebruikers van De Pol dat voor hun inzet en zichtbaarheid de fysieke indeling van het gebouw beperkingen oplevert.

Plekken

In een stadsdeel als Zwolle-Zuid is het belangrijk dat er plekken zijn waar bewoners elkaar en de
wijkorganisaties kunnen ontmoeten. Voor de vitaliteit van dit stadsdeel – zo groot als bijvoorbeeld een
plaats als Meppel (33.000 inwoners)– is het noodzakelijk bewoners in ‘beweging’ te brengen, zowel mentaal als fysiek. Al enige tijd zet (wijkmanagement) Zuid daarom in op het (door)ontwikkelen van waardevolle
ontmoetingsplekken in de wijk zoals de sportparken. Stadkamer-De Pol moet een centrale rol gaan vervullen als hub voor het welzijn van de 30 duizend wijkbewoners, door (cultuur)educatie en voorzieningen in het sociaal-maatschappelijke voorveld. Daar is een aantrekkelijke, toegankelijke stadsdeelvoorziening voor nodig – zoals inmiddels ook geconstateerd is in het gemeentelijke wijkaccommodatie-onderzoek.

Er zijn drie scenario’s uitgewerkt voor de aanpassing van de gebouwen, en het meest vergaande scenario is favoriet, omdat dan niet alleen de binnenruimte geheel wordt gestript en vernieuwd, maar ook de gevel. De JenaXL school, die erboven gelegen is, is ook op zoek naar een nieuwe ruimte, zij groeit nu uit haar voegen. Plannen om een supermarkt te vestigen in de gebouwen Stadkamer en Pol zijn afgeketst, want deze partijen willen graag toegankelijk blijven op de begane grond.

Wat nu?

In de komende periode wordt scenario 3 verder uitgewerkt tot een schetsontwerp met een daarbij behorende investeringsraming. Hiermee kan de in het visierapport “Een bruisend trefpunt voor ZwolleZuid” door de (beoogde) gebruikers van het pand geformuleerde ambitie worden gerealiseerd. De ambitie is dat het een trefpunt wordt voor alle bewoners, jong, oud, kinderen, volwassenen en ouderen. Het moet een gebouw worden om van te houden. Door samenwerking zouden gebruikers elkaar moeten kunnen vinden. Het is nu ook een geschikte tijd om de gebouwen te verduurzamen.

Bij de verdere uitwerking van de plannen tot een schetsontwerp, worden de mogelijkheden die er zijn om het consultatiebureau van de GGD ook te vestigen in het Bruisend Trefpunt verder onderzocht. Binnen de beschikbare m² in de huidige panden is het niet mogelijk de GGD in te passen. Partijen zien echter wel een duidelijke meerwaarde in de vestiging van de GGD in Stadkamer – de Pol. Er zijn een aantal mogelijkheden die verder verkend kunnen worden om de GGD alsnog te kunnen huisvesten in Stadkamer – de Pol. Deze mogelijkheden worden de komende periode verder uitgewerkt op haalbaarheid. Hierover blijft de gemeente in goed overleg met de GGD en de overige betrokken partijen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button