EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Staatssecretaris Mona Keijzer in gesprek met veerkrachtig Regio Zwolle

’Trots op ondernemers’

Zwolle – Bij Perron038 in Zwolle en tapijtfabrikant Betap in Genemuiden was maandag 15 juni staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) te gast. Op beide locaties lag het
accent op de impact van de coronacrisis op de maakindustrie in Regio Zwolle en de wijze hoe
hiermee wordt omgegaan in de regio. De staatssecretaris liet zich informeren over Regio Zwolle
als ‘experimenteerregio van economische verandering’ en het feit dat Regio Zwolle als
economische topregio het voortouw wil nemen in het herstel na de coronacrisis. Mona Keijzer:
“Deze inspirerende middag in Regio Zwolle bevestigde het beeld wat ik van de regio had.
Veerkrachtig, vitaal met volop kansen om economisch sterk te blijven. De kracht van
samenwerken in de regio is me echt opgevallen. Overheden, onderwijs en ondernemers werken
eendrachtig vanuit de ambitie om als een van de eerste regio’s nuchter uit de crisis te komen.”

 

 

Tijdens het bezoek aan Perron038 ging Mona Keijzer in gesprek met verschillende organisaties
waaronder AWL-Techniek BV, Tricas en Hogeschool Windesheim. Ook kreeg de staatssecretaris een
toelichting van René de Heer, wethouder Zwolle en betrokken bij het regionale initiatief:
‘samenuitdecrisisregiozwolle.nl’. De Heer: “Aanvullend op de maatregelen van het Rijk en de
reguliere hulploketten is door partners in Regio Zwolle razendsnel gedaan waar we sterk in zijn: een
gezamenlijk aanpak van overheden, onderwijs en ondernemers voor onze opgaven. We willen
ondernemers nu bijstaan in de crisis en straks in de fase naar herstel, met aandacht voor het
economisch perspectief na de crisis. Uit een regionale ondernemerspeiling bleek dat 40% van de
ondernemers aandacht heeft voor scholing van medewerkers. Dit percentage moet omhoog om als
regio als geheel veerkrachtig te zijn. De tijdige om- en bijscholing van medewerkers ondersteunen
we daarom als regio met een human capital agenda. En laten we samen, Rijk én regio, ook vooral
kijken naar aanvullend maatwerk op bijvoorbeeld het gebied van scholing voor de specifieke
sectoren van Regio Zwolle.”

Gedeputeerde Eddy van Hijum van Overijssel vertelde de staatssecretaris over het Actieplan ‘Redden
én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland’ van BOOST Smart Industry, het Oost-
Nederlandse platform voor de industrie. Vervolgens namen vertegenwoordigers van bedrijven als
Tembo, IJssel Technologie en Suplacon deel aan het rondetafelgesprek. Van Hijum: “Regio Zwolle –
dat geldt voor heel Oost-Nederland – kent bovengemiddeld veel maakbedrijven, waaronder veel
mkb- en familiebedrijven. De coronacrisis raakt de maakindustrie hard. De industrie wordt getroffen
in liquiditeit en omzet en moet zich aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. Wij bieden haar de
helpende hand. De provincies Overijssel en Gelderland stellen vouchers beschikbaar voor
aanpassingsplannen. Wij hebben het ministerie opgeroepen om samen met ons in actie te komen en
alles te doen om de vitale maakindustrie overeind te houden.” Ondernemer Arend van der Sluis
vulde aan: “Onze regio is er een van toepassers, de ideale representatieve regio om ‘smart’
ontwikkelingen toe te passen, met de juiste mix van vakmensen en kenniswerkers. Ik zie dat in mijn
eigen bedrijf, bij mijn collega’s maar ook binnen het onderwijs.”

Laurens de Lange, voorzitter VNO-NCW Regio Zwolle benadrukte tot slot dat de coronacrisis de
digitalisering ook in Regio Zwolle in een stroomversnelling heeft gebracht: “Door nood geboren
vraagt het ondernemen andere vaardigheden. We hebben de staatssecretaris opgeroepen om dezeervaringen mee te nemen in de concretisering van de digitaliseringsstrategie en hierover in gesprek
te blijven.”

Het tweede deel van de middag bij tapijtfabriek Betap startte met een welkomstwoord van
burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland. De directie van Betap belichtte
vervolgens onderwerpen als de sterke positie van Genemuiden op de wereldmarkt van tapijt versus
bedreigingen als goedkope concurrentie, de brexit en corona. Ook kwam de vraag langs wat het
ministerie kan doen om de tapijtsector haar sterke wereldpositie te laten behouden. Bilder
verwoordde het als volgt: “De coronacrisis en de brexit hebben grote impact op de tapijtindustrie.
Daar maak ik me zorgen over, zoveel mensen uit onze regio verdienen hier hun brood. De sector
wordt niet geraakt door één crisis maar een opeenstapeling ervan. Tegelijk is het tapijtcluster een
van de topwerklocaties waar Regio Zwolle bezig is met digitalisering en verduurzaming van
productieprocessen. Marcel Knobbe, woordvoerder duurzaamheid en circulariteit van Betap: “We
werken in Genemuiden hard aan innovaties in onze maakindustrie. Ons doel is om duurzame
technologieën en maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk te maken zonder onze
concurrentiepositie te verliezen. De helpende hand van het ministerie van Economische Zaken
daarbij is gewenst.”

Het werkbezoek van de staatssecretaris werd afgesloten met een rondleiding door de productiehal
waar Mona Keijzer zag hoe tapijt werd geproduceerd met haar eigen foto erop.

Gerelateerde artikelen

Back to top button