Nieuws uit ZwolleSportVoorpagina

SportService Zwolle en Zwolle United werken nauwer samen

Zwolle – Vrijdag 4 december bekrachtigden SportService Zwolle en Regio Zwolle United een
strategische samenwerking voor komende jaren. De organisaties werken al jaren nauw
samen en zien het belang van uitbouw van de activiteiten.

De vijfjarige samenwerking beoogt om (door de kracht van sport) de vitaliteit van inwoners in Regio Zwolle te
versterken. Sport als doel en middel als drijvende kracht achter de samenwerking. Ook
gaan beide organisaties samen kantoorhouden in het MAC3PARK stadion.

Wat vinden de bestuurders

Jolanda van der Veer (directeur-bestuurder SportService Zwolle): ,,De gespreken over de nieuwe
strategische samenwerking zijn in 2019 al opgestart. De urgentie werd versterkt door de coronacrisis, die het belang van een gezonde en actieve leefstijl benadrukte. Samen echt het verschil maken op het gebied van sport- en sociale participatie, is een enorme bindende factor tussen onze organisaties. De gesprekken tussen onze besturen en medewerkers verliepen dan ook heel prettig.”

 

“Met gemeenten, sportaanbieders, onderwijs, organisaties en bedrijven willen we in regio Zwolle de kracht van sport en bewegen in de volle breedte benutten.”Jolanda van der Veer, directeur-bestuurder SportServiceZwolle

“Daarmee dragen we actief bij aan de
ambitie van lokale sportakkoorden en het Overijssels sport- en beweegakkoord.’’

Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United): ,,De samenwerking verliep al goed, bijvoorbeeld in
projecten als Playing for Success, OldStars Walking Football en Kids United Sport Zwolle (KUSZ). Dit
willen we een olievlekwerking laten hebben naar de regio. Onderdeel van de nieuwe samenwerking
is dat onze organisaties gezamenlijk gaan kantoorhouden in het MAC3PARK stadion, waardoor we elkaar automatisch al gaan vinden. Er zit ontzettend veel kennis en expertise in het stadiongebied:
door alle sportfaciliteiten en -opleidingen in de directe omgeving met recht hét hart van de regionale
sport. Deze kennis willen we samen steeds meer beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld regionale
verenigingen, gemeentelijke sportorganisaties en het bedrijfsleven.’’

PEC-Zwolle

Jeroen van Leeuwen (algemeen manager PEC Zwolle): ,,Voor PEC Zwolle als maatschappelijk
betrokken topsportorganisatie is het belangrijk dat Regio Zwolle United en SportService Zwolle gaan
samenwerken. Topsport en breedtesport zijn als onlosmakelijk met elkaar verbonden, heb ik in het
verleden wel eens gezegd. Als topsportorganisatie hebben wij een belangrijke voorbeeldfunctie.
Zowel naar de breedtesport en het onderwijs, maar ook als het gaat om sociale participatie. Als PEC
Zwolle dienen wij daarmee een breed maatschappelijk belang in Regio Zwolle. Om aan deze rol
invulling te kunnen geven is de samenwerking tussen Regio Zwolle United en SportService Zwolle
belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om onze maatschappelijke projecten in de 22 regionale
gemeenten en de samenwerking met de 35 amateurverenigingen die aan onze voetbalacademie
verbonden zijn.’’

Samen kantoorhouden in het MAC3PARK stadion

SportService Zwolle verhuist per 1 januari 2021 naar het MAC3PARK stadion, waar zij samen met
Regio Zwolle United en bedrijfsonderdelen van PEC Zwolle naast elkaar gaan huisvesten. De
samenwerking tussen topsport en breedtesport kan zich hierdoor op een natuurlijke wijze gaan
versterken. De locatie wordt een sportieve ontmoetingsplek voor Regio Zwolle, waar programma’s
op het gebied van maatschappij, economie en sport samenkomen.

Over SportService Zwolle en Regio Zwolle United

Over SportService Zwolle

SportService Zwolle brengt inwoners uit Zwolle en omgeving in beweging met een breed activiteitenaanbod. Daarmee is SportService Zwolle dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor iedere Zwollenaar en de omliggende regio. Door deze samenwerking te versterken willen beide organisaties de aanwezige kennis en expertise steeds toegankelijker maken voor bijvoorbeeld verenigingen en gemeentelijke sportorganisaties uit de bredere Regio Zwolle. Met als doel om een gezonde en actieve leefstijl bij mensen te stimuleren.

Regio Zwolle United is een ANBI-stichting en verbonden aan PEC Zwolle. Samen met circa 70 betrokken partners (ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen) wordt de kracht van sport ingezet voor maatschappelijke, economische en sportieve ontwikkeling van Regio Zwolle. In veel van de circa 20 projecten wordt nauw samengewerkt met SportService Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren