Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Spoeddebat rondom 14 miljoen tekort

Motie afgeraden door college en weggestemd

Zwolle – Heel bijzonder zo’n spoeddebat, ná de laatste reguliere gemeenteraad en 5 dagen vóór de verkiezingen. Maar volgens alle partijen toch echt nodig. Het is dan ook niet niks: 6 miljoen tekort in 2017 en een verwacht tekort van 8 miljoen voor 2018. En dat allemaal nog geen half jaar nadat de gemeenteraad de buffer om dit soort zaken op te vangen had afgeschaft. Uiteindelijk dienden de SP, Swollwacht, Groenlinks en het CDA een motie in waarin ze verklaarden dat het college geen mandaat meer heeft voor nieuwe maatregelen en aldus werd opgedragen om ‘Geen maatregelen te nemen die leiden tot slechtere toegang tot de zorg of slechtere kwaliteit van de zorg voor inwoners van Zwolle’.

Nadat het college – bij monde van wethouder Eefke Meijerink – de motie had afgeraden, sloten de coalitiepartijen de rijen en werd de motie ook daadwerkelijk verworpen. Zowel de raad als het College benadrukte na afloop dat het krijgen van goede en kwalitatieve zorg voor alle inwoners van Zwolle die dat nodig hebben het uitgangspunt blijft.

Martin van der Hooft

Verslaggever / Programmamaker

Afgelopen dinsdag werden de Zwolse fracties – midden in de campagne voor nieuwe verkiezingen – geconfronteerd met een informatienota van het College van B&W. Daarin viel te lezen dat er een enorm gat geslagen was in de begroting van het ‘Zorgdossier’. De beide verantwoordelijke wethouders, Eefke Meijerink
(WMO) en Ed Anker (Jeugdzorg), gaven aan dat er in 2017 6 miljoen meer uitgegeven was dan begroot. En als die cijfers door werden gerekend naar 2018 dat er dit jaar een tekort zou ontstaan van 8 miljoen. In dezelfde nota stond ook dat het College al druk doende was om ‘daar waar mogelijk’ maatregelen te nemen. Genoemd werd onder andere een scherpere aansturing van de Sociale Wijkteams. En juist op die bewoording sloeg de oppositie aan. De SP, Swollwacht en GroenLinks vroegen om een spoeddebat nog vóór de verkiezingen. Het tekort was immers ontstaan onder verantwoordelijkheid van het zittende college.

Eén van de grote vragen die vrijdagavond voor lagen was of het College nog wel ‘In Control’ was. Hoe kon het dat er vorig jaar nog juichend door het college werd verteld dat alles zo goed ging en dat er nu ineens een tekort is van in totaal 14 miljoen, aldus de aanvragers van het debat.

En misschien nog wel belangrijker: Hoe kan het dat het college ook al maatregelen heeft bedacht om het tekort terug te dringen. Vooral SP-voorman Brammert Geerling wilde van het college de verzekering dat het geen enkele maatregel zou treffen die inhoudt dat zorgvragers morgen een andere of mindere zorg krijgen dan gisteren het geval zou zijn. Ook zijn collega’s Patrick Rijke (GroenLinks) en William Dogger (Swollwacht) wilde die keiharde garantie. Daarbij ondersteund door de meeste fracties. Thom van Campen (VVD) wees er nadrukkelijk op dat het nemen van maatregelen zo snel mogelijk moet gebeuren: “Het eerlijke verhaal is dat zorg heel veel geld kost en we daarin ook keuzes moeten maken. Maken we die niet, dan kunnen we broodnodige zorg in de toekomst niet garanderen.”

Een meerderheid van de Raad vraagt aan het College om te komen met voorstellen en een goede analyse te maken. Daar zijn we nu mee bezig. Eefke Meijerink (Wethouder WMO)

Vooral wethouder Meijerink, had het zwaar in de eerste termijn. Hoewel ze de raad verzekerde dat óók het College werkt volgens het principe dat iedereen de kwalitatieve zorg moet krijgen die hij/zij nodig heeft, wilde ze niet hardop zeggen dat de Sociale Wijkteams, niet ook op kosten aangestuurd zouden worden. En juist dat lazen de oppositiepartijen in de informatienota, De zinsnede ‘waar mogelijk’ interpreteerden zij als een vrijbrief om toch op kosten te sturen in plaats van op kwaliteit.

Wethouder Anker, leek het makkelijker te krijgen in zijn verweer. Maar aan het eind werd het toch nog zo spannend dat Patrick Rijke (GroenLinks) zelfs om een korte schorsing vroeg om te overleggen met voorzitter Henk Jan Meijer. Nadat enerzijds wethouder Anker had verklaard dat er niets verandert aan het huidige beleid en anderzijds burgemeester Meijer (die even zijn pet opzette van voorzitter van het College in plaats van voorzitter van de raad) verklaarde dat de informatienota echt niet eerder naar de gemeenteraad kon, kwam het debat weer in wat rustiger vaarwater.

Ook wethouder Jan Brink (Financiën) moest komen uitleggen waarom de raad vorig jaar nog van lovende informatie was voorzien en nu – na de laatste reguliere raadsvergadering – ineens met deze tekorten werd geconfronteerd. Het was “of nu of na de verkiezingen”, aldus de wethouder.

Het College is demissionair en mag dus geen nieuwe beleid meer neerzetten. Dat zullen we goed controleren. William Dogger (Swollwacht)

Na de korte tweede termijn besloten de SP, Swollwacht, Groenlinks en het CDA tot het indienen van een motie. Daarin stond dat het college (door de verkiezingen, red.) geen mandaat meer heeft om nieuwe maatregelen te nemen. De motie draagt het College op geen enkele maatregel te nemen die leidt tot minder toegang tot de zorg of tot minder kwalitatieve zorg voor Zwolse inwoners.
Wethouder Meijerink raadde namens het college de motie af. “In de toelichting staat dat we als College geen mandaat meer hebben. Maar ook een demissionair College kan niet op zijn handen gaan zitten en we gaan dus door met het zoeken naar oorzaken en oplossingen. Het in het dictum van de motie beschreven beleid is precies dat wat we altijd al doen. Daarom raden we deze motie af.”

Na stemming werd de motie verworpen, waarmee er een eind kwam aan het spoeddebat.

Na afloop sprak Radio Focus achtereenvolgens met William Dogger (Swollwacht) en wethouder Meijerink.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button