Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Speciale IJssellunch voor winnende basisschool Markesteen

Zwolle – Groep 6/7 van basisschool De Markesteen uit Zwolle behoorde bij de eerste tien aanmelders voor Expeditie Uiterwaard en deed zodoende mee met de verloting van een speciale IJssellunch voor de hele klas. Op dinsdag 10 mei schoven zij aan tafel bij De Vreugdehoeve, nadat de groep ’s morgens op expeditie ging in de Vreugderijkerwaard bij het project Ruimte voor de Rivier Zwolle.

Expeditie Uiterwaard is een avontuurlijke struintocht voor leerlingen van het basisonderwijs. Na een voorbereidende les op school, bezoeken de kids de uiterwaarden en leren ze ontdekkend over natuur, uiterwaarden en Ruimte voor de Rivier.

Natuur en Milieu Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta bieden de gratis expedities inmiddels al drie jaar aan met groot succes: ruim 1800 kinderen hebben al deelgenomen aan de expedities in Zwolle. Scholen die nog willen meedoen, kunnen zich tot de zomer nog aanmelden via info@natuurenmilieuoverijssel.nl.

Dijk verplaatsen en spitsstroken langs de IJssel

De stad Zwolle is nauw verbonden met de IJssel. De karakteristieke rivier draagt bij aan de uitstraling van de sfeervolle Hanzestad. Toch is de ligging aan de IJssel niet zonder gevaar. Ook in Zwolle heeft de rivier extra ruimte nodig. Om de IJssel deze ruimte te geven, werken WDODelta en aannemerscombinatie Van den Biggelaar/Ploegam dagelijks aan Ruimte voor de Rivier. Ter hoogte van Westenholte is ruim twee kilometer dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst.

Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in natuurgebied de Vreugderijkerwaard. In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, krijgt de rivier ook meer ruimte. Daar wordt de uiterwaard vergraven en komen twee nevengeulen langs de IJssel tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. Zowel de geulen bij Westenholte als Schelle-Oldeneel kunnen extra hoeveelheden water op een veilige manier afvoeren. De werking hiervan is vergelijkbaar met die van spitsstroken langs snelwegen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button