Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZwolle Kiest

SP Zwolle wil extra opvangplekken voor zwerfjongeren

Zwolle – De SP Zwolle wil op korte termijn extra opvangplekken voor dakloze jongeren. De partij maakt zich zorgen over de toename van het aantal zwerfjongeren dat in Zwolle op straat moet leven omdat het Limor logeerhuis voor dakloze jongeren permanent vol zit. In een artikel van dagblad de Stentor werd afgelopen zaterdag aandacht besteed aan het probleem.

Dakloze jongeren die in het Limor logeerhuis verblijven moeten op termijn doorstromen naar sociale huurwoningen. Maar hieraan is een tekort in Zwolle waardoor de doorstroming stagneert en het huis dus permanent vol zit.

Onvoldoende sociale huurwoningen om vraag op te vangen

In een reactie in de Stentor wijst de gemeente op de zogenaamde ‘versnellingsactie’ waardoor in Zwolle meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Ook benoemt de gemeente de semipermanente woningbouw op de Oosterenk als oplossing. En daar wringt de schoen, volgens de SP: “Het is bekent dat de versnellingsactie onvoldoende is om de toenemende vraag naar sociale huurwoningen op te vangen. Ook zijn de woningen aan de Oosterenk een tijdelijke oplossing die niet speciaal voor deze doelgroep zijn bedoeld.”

Reguliere daklozenopvang niet geschikt

Vanuit het college is eerder al aangeven dat er extra tijdelijke opvangplekken zouden komen. Ook zou de doorstroming vanuit maatschappelijke instellingen naar de sociale woningmarkt worden verbeterd. Onder andere door extra woningbouw. De SP wil dan ook weten hoe het kan dat, ondanks deze eerdere toezegging,  er meer zwerfjongeren zijn en een gebrek aan opvangplaatsen. De partij wil niet dat deze kwetsbare jongeren in de opvang voor volwassenen terecht komen. En vraagt dan ook om uitbreiding van de opvangplekken voor jongeren.

Extra semipermanente woningen

Ook wil ze van het college weten wat er gedaan wordt om te voorkomen dat jongeren dakloos worden. Om de doorstroming naar de sociale woningmarkt  te bevorderen zou het college moeten onderzoeken waar op korte termijn extra semipermanente woningbouw kan worden gerealiseerd. Tot slot dringt de partij er nog eens bij het stadsbestuur op aan extra maatregelen te treffen om meer sociale huurwoningen beschikbaar te krijgen in Zwolle.

Het Logeerhuis is in het leven geroepen voor dakloze jongeren en ‘bankhoppers’: jongeren zonder eigen woonplek die blijven ’hoppen’ van het ene logeeradres naar het andere adres, veelal van vrienden en kennissen. Het Logeerhuis combineert huisvesting met acute zorg en dagactivering waarbij opleiding of werk centraal staat. Limor voorkomen hiermee dat deze jongeren verblijven tussen de oudere, vaak verslaafde, daklozen en buigen de dreigende negatieve spiraal om naar actieve deelname aan de samenleving. Het Logeerhuis is een samenwerkingsverband van de Gemeente Zwolle, De Herberg, Leger des Heils en LIMOR.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button