Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

SP Zwolle: ‘Kwetsbare mensen moeten voor zorg uitwijken naar Deventer’

Zwolle – Sinds 1 januari 2019 wordt de collectieve zorgverzekering voor Zwolle uitgevoerd door Salland Zorgverzekeringen. De hulpdienst van de Socialistische Partij Zwolle is over deze polis benaderd. Mensen blijken nu in Zwolle een bepaald beweegprogramma niet te kunnen volgen. Ondanks dat men een verwijsbrief van de huisarts heeft om deze therapie te volgen. Onder de vorige zorgverzekeraar konden mensen die dit beweegprogramma nodig hadden in Zwolle bij meerdere zorgverleners terecht.

Voor basale zorg naar Olst, Diepenveen of Deventer

De betreffende zorg kan dus gewoon gegeven worden. Maar het blijkt dat Salland hiervoor in Zwolle geen contract met een zorgverlener heeft afgesloten. Zwollenaren worden dan verwezen naar een zorgverlener in Olst, Diepenveen of Deventer.

Uiteraard hebben wij ook Salland benaderd. Deze bevestigt dit. Salland is doende om meer contracten af te sluiten met zorgverleners in Zwolle. Maar een termijn waarop dit opgelost is, kan men niet geven.

In dit voorbeeld gaat het om een beweegprogramma. Voor de individuele patiënt noodzakelijke, maar vaktechnisch bezien geen uitzonderlijke of medisch specialistische zorg. Indien voor deze basale zorgvraag al geen zorgcontract is afgesloten in Zwolle, lijkt dit voorbeeld symbool te staan voor een breder probleem.

Zorgpolis voor mensen met laag inkomen

De collectieve zorgpolis van de gemeente is bedoeld voor mensen met een laag inkomen en voor mensen met een chronische ziekte of beperking. Juist voor hen is het bezwaarlijk als ze ver moeten reizen, vanwege de extra kosten en/of fysieke problemen die dat oplevert. Zij betalen wel voor een Zwolse collectieve zorgpolis maar kunnen kennelijk niet alle noodzakelijke zorg in Zwolle krijgen.

Het gaat hier niet alleen over mensen die ten tijde van het overstappen van zorgverzekeraars bekend waren met hun zorgbehoefte, maar ook over mensen die na afsluiting van de collectieve verzekering voor het eerst geconfronteerd worden met deze zorgvraag.

“Met Isala heeft Zwolle het grootste niet-academische ziekenhuis van Nederland in huis en Zwolle is trots op het Health Innovation Park. Tegelijkertijd moeten de meest kwetsbare inwoners voor basale zorg uitwijken naar dorpjes ver buiten onze stad. Terwijl je eerder het omgekeerde zou verwachten.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button