Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

SP Zwolle: ‘Beperk aantal extern ingehuurde adviseurs’

Zwolle – Binnen de gemeente Zwolle wordt er veel gebruik gemaakt van externe krachten zoals adviseurs en consultants. Teveel vindt de politieke fractie van het SP in Zwolle. Ze vraagt daarom aan het college van B & W of ze bereid is om de inhuur van externe medewerkers te beperken en geleidelijk naar de Roemernorm te brengen.

Er ligt momenteel een (initiatief) wetsvoorstel van de SP bij de Tweede Kamer om te inhuur van externen bij de overheid (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) te maximeren op de “Roemernorm” van 10 procent. Vorig jaar november bij de behandeling van de begroting 2019 is er ook in onze gemeenteraad discussie geweest over de inhuur van externen. Het percentage externe inhuur van de gemeente Zwolle was toen fors, zo’n 18 procent. De SP becijferde toen in onze tegenbegroting dat een kleine beperking (4 procent) 3,2 miljoen euro oplevert. Inmiddels is de totale loonsom van de gemeente gegroeid, mede door het geld voor extra capaciteit dat bij de begroting is
toegewezen.

De SP vindt dat externe inhuur hoofdzakelijk voor “piek en ziek” ingezet zou moeten worden. Het is soms nodig om specialistische kennis in te huren, maar in de regel moet de gemeente er naar streven zelf de benodigde kennis in huis te hebben. Daarbij zijn vaste medewerkers meestal goedkoper dan allerlei consultants en personeel dat via dure bemiddelingsbureaus wordt aangetrokken.

De partij heeft vragen gesteld aan het college over dit onderwerp.

Gerelateerde artikelen

Back to top button