Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

SP: meer mensen moeten toegang hebben tot minima regelingen

De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad heeft maandag bij de bespreking van de perspectiefnota voorgesteld om van armoedebestrijding topprioriteit in de stad te maken. De SP wil de al jaren toenemende armoedeproblematiek een halt toe roepen en doet daarvoor een serie voorstellen.

De SP gaat hiermee in tegen de beleidslijn van het college, dat juist fors wil bezuinigen om het sociale domein komende jaren, tot 7 miljoen in 2019. In een tijd dat het altijd Zwollenaren dat een beroep moet doen op gemeentelijke ondersteuning juist groeit vindt de SP dit een buitengewoon slecht idee. Volgens de SP betekent investeren in armoedebestrijding ook investeren in een betere economie, een gezondere en veiligere stad.

Grens sociaal minimum naar 115%

De SP zal een aantal voorstellen doen om armoede aan te pakken. Zo wil de partij de grens voor het sociaal minimum ophogen naar 115%, waardoor 800 extra arme Zwollenaren een beroep kunnen doen op gemeentelijke ondersteuning.

De grens ligt nu op 110% van de bijstandsnorm. Mensen die onder het sociaal minimum vallen kunnen een beroep doen op een aantal regelingen zoals:

  • bijzondere bijstand voor kosten die je wel moet maken maar die je niet kunt betalen
  • collectieve zorgverzekering (tot inkomen 130%)
  • individuele inkomenstoeslag voor aankoop huishoudelijke apparaten
  • scholierenregeling: dekken extra kosten kinderen die naar voortgezet onderwijs gaan
  • sociale lening
  • sociale studielening
Alles over de regelingen

Onderwijsvouchers werkende met minimuminkomen

De partij wil een experiment met onderwijsvouchers voor werkenden met een minimuminkomen, zodat zij met extra scholing kunnen groeien in hun inkomsten. Waar het gaat om de verplichte tegenprestatie voor mensen met een uitkering, heeft de SP het voorstel om zinvol vrijwilligerswerk te belonen met de zogenaamde Zwolse Pepermunten, de nieuwe Zwolse eigen valuta. Hiermee wordt ook de eigen economie duurzaam verder gestimuleerd.

SP-fractievoorzitter Frank Futselaar: ‘Zwolle doet het economisch beter dan de meeste gemeenten, maar nog lang niet alle Zwollenaren plukken daar de vruchten van. Om in tijden van groeiende armoede het sociaal domein de grootste bezuinigingspost te maken is voor ons onacceptabel. Zwolle is rijk genoeg om zich ook te bekommeren om haar burgers die het wat minder gemakkelijk hebben.’

Gerelateerde artikelen

Back to top button