Voorpagina

Scholen uiten zorgen over verkeer en kwetsbare jeugd rondom AZC

Zwolle – Vanavond was er in het Stadhuis van Zwolle een extra informatieavond voor scholen, instellingen en ondernemers die zich bevinden rondom de beoogde AZC locatie in Zwolle. Burgemeester Henk Jan Meijer en Wethouder Renée de Heer beantwoordden vragen over veiligheid, toename van verkeersdrukte en het groen en samenwerking.

Veiligheid

De Ambelt en De Twijn, beiden scholen voor speciaal onderwijs vragen aandacht voor de leerlingen met een beperking. Ze wijzen het stadsbestuur erop dat de leerlingen en de asielzoekers elkaar dagelijks zullen gaan tegenkomen. Beide scholen liggen nagenoeg naast de beoogde locatie. De route die hun scholieren ’s ochtends fietsen gaat voor een groot deel langs het AZC gebouw. Ook het centrum voor kinderpsychiatrie Karakter wil hier aandacht voor. Ook zij hebben jeugdige cliënten die extra zorg- en aandacht nodig hebben en kwetsbaarder zijn.

Het Isala ziekenhuis is een openbaar gebouw. Politie voor de deur zou afbreuk doen aan de psychologische toegankelijkheid van het ziekenhuis.

Een vertegenwoordiger van de gemeente geeft aan dat er een zogenaamde bewonersvertegenwoordiging zal komen waar onder andere de politie , COA, gemeente en omwonenden in plaatsnemen. Deze zullen zeer regelmatig overleg voeren en hier ook de eventuele bevindingen en/of calamiteiten in zullen bespreken.

Verkeersveiligheid

Een ander punt van aandacht is de verkeersintensiteit rondom de AZC locatie op De Oosterenk. ’s Ochtends en ’s middags is er veel fietsverkeer van leerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap, De Ambelt en De Twijn. Ook rijden er personenbusjes voor leerlingenvervoer, ambulanceverkeer, bezoekers van het ziekenhuis en omliggende kantoren. Door de komst van 600 tot 800 asielzoekers komen er nog meer verkeersbewegingen. ‘De fietspaden zijn slecht te overzien, er is weinig verlichting en er gebeuren nu al regelmatig ongelukken of bijna ongelukken.’, aldus één van de aanwezige vertegenwoordigers van de scholen. Wethouder René de Heer beaamt namens de gemeente dat de verkeersintensiteit in het gebied hoog is en dat er goed naar wordt gekeken. ‘Misschien moeten we dit nog meer intensiveren’, zegt de Heer. Het COA meldt hierop dat het ook een kwestie van gewenning is.

Groen

Op de vraag van de Thorbecke Scholengemeenschap of er een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan nodig is, wordt ontkennend geantwoord door Henk Jan Meijer. ‘We moeten wel voorzichtig omgaan met de kwetsbare Westerveldse AA.’ Dit stroompje dat zo meteen direct grenst aan het recreatieterrein van het AZC waar  wellicht door zijn toekomstige inrichting wel een wijziging in het bestemmingsplan nodig zal zijn, zeker als het beoogde gebied een wijziging krijgt door het iets op te schuiven naar het noorden.

Samenwerken

De Thorbecke Scholengemeenschap dat direct naast het beoogde AZC staat en dat straks richting de 1000 leerlingen gaat geeft ook aan of er wellicht al nagedacht is over samenwerken. Gebruik maken van elkaars faciliteiten zoals bijvoorbeeld recreatie, sport en spel. Ook zullen we misschien gebruik kunnen gaan maken van elkaars vrijwilligers. Wij gaan ervan uit dat er ook leerlingen van het AZC naar onze school komen en/of die begeleid gaan worden. Het voorstel is om daar individueel over te gaan spreken met de betrokken partij en het COA en de gemeente Zwolle.

Gemengde populatie

Ook over uitbreiding van het aantal asielzoekers worden nog vragen gesteld. ‘Wordt er rekening gehouden met mogelijke uitbreiding van het aantal? Zeker als er na het wegvallen van de waterzuivering 800 mensen komen?’ Henk Jan Meijer geeft aan dat op deze locatie niet meer komen dan afgesproken en dat uitbreiding ook altijd via een raadsbesluit loopt.

De COA besluit de avond door aan te geven dat het proces in Zwolle zeer voorspoedig verloopt.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button