HandbalNieuws uit ZwolleSportVoorpagina

Samenwerking handbalverenigingen SV Tyfoon en SV Zwolle

Vanuit een gezamenlijk initiatief tussen Sportservice Zwolle, Nederlands Handbal Verbond en de besturen van de handbalverenigingen SV Zwolle en SV Tyfoon is de afgelopen twee jaar de samenwerking tussen de beide verenigingen versterkt. Dit heeft zich geuit in het gezamenlijk organiseren van het schoolhandbal en Beach handbal in Zwolle. Daarnaast zijn ze vorig jaar zijn als één handbalvereniging vertegenwoordigd tijdens het internationaal handbaltoernooi in Kolding (Denemarken) en dit jaar zullen ze dat tijdens een internationaal handbaltoernooi in Arnhem zijn.

De afgelopen 2 maanden is vanuit het bestuur van SV Zwolle en SV Tyfoon een projectgroep samengesteld. De projectgroep wordt vertegenwoordigd door leden van het dagelijks bestuur van beide verenigingen. Onder begeleiding van een betrokken projectbegeleider is het doel om op korte termijn de bestaande samenwerking uit te breiden en op middellange termijn een mogelijke fusie tussen deze twee verenigingen te realiseren.

Deze projectgroep heeft een inventarisatie gemaakt op verschillende gebieden. (teamindeling, vrijwilligers, technisch beleidsplan, huisvesting, sponsoring, financiën). De projectgroep concludeert dat een fusie tussen beide verenigingen de kwaliteit van handballen waarborgt.

Op korte termijn zal vanuit de projectgroep een inventarisatie gedaan worden hoeveel teams per leeftijdscategorie voor volgend seizoen beschikbaar zijn. Het doel is om zoveel mogelijk dames, meisjes, heren en jongens te laten handballen. Vooral voor volgend seizoen het creëren van een jongens C team is een belangrijk doel. Daarnaast kunnen eventueel over- en onderbezette teams herverdeeld worden om alle leden ieder op zijn of haar talent te laten handballen.
Voor de lange termijn doelstelling wordt op dit moment op het gebied van huisvesting (binnen- en buitenseizoen) onderzoek gedaan. Dit zal de projectgroep in nauw overleg met Sportservice Zwolle en de Gemeente Zwolle onderzoeken.
Na uitkomst van dit onderzoek zullen de leden van beide verenigingen inhoudelijk geïnformeerd worden over de voortgang.

Samenstelling projectgroep

Ton Blanke en Martin Kouwen (Bestuur SV Zwolle)
Michael Somnaikubun, Alfred Stegeman en Freek Weertman (Bestuur SV Tyfoon)
Bernd Huizing (Projectbegeleider)

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button