Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Samenstelling bewoners AZC en veiligheid onderwerp informatiebijeenkomst Wipstrik Zuid

Zwolle – Vanavond hadden de buurtbewoners van Wipstrik Zuid de gelegenheid om vragen te stellen over het beoogde AZC op bedrijventerrein De Oosterenk. In aansluiting op eerdere informatiebijeenkomsten werden er vanavond ook weer vragen gesteld over veiligheid en samenstelling van de bewoners.

Veiligheid

Een bewoonster vraagt of er een meldpunt komt. De aanwezige COA medewerker antwoord bevestigend. ‘ Het maakt onderdeel uit van het beheersplan. Bij ieder AZC is een telefoonnummer waarop incidenten kunnen worden gemeld.’

Een andere vrouw maakt geëmotioneerd een opmerking over de veiligheid. ‘Bij de vorige bijeenkomst gaf u aan dat incidenten bij het vroegere AZC gemeld hadden moeten worden. Er was veel overlast toen in de Brederostraat. Maar je gaat niet melden dat je je kinderen binnen houdt omdat het onveilig is op straat. Dat ga je niet melden. Dat doe je gewoon. Je bent bang.’ Waarop burgemeester Henk Jan Meijer meldde dat dit echt een onderwerp is voor de omwonenden commissie. ‘Om dat gevoel weg te nemen dan wel dat er afspraken gemaakt kunnen worden.’

Voor die bewonerscommissie kunnen mensen zich aanmelden zodra het AZC open gaat. Afhankelijk van wat de buurt wil komen er één of meerdere bewonerscommissies. De buurt bepaalt zelf wie er in die commissie zitting nemen.

Samenstelling populatie

Ook de samenstelling van de bewoners van het AZC kwam aan bod. Een bewoner merkt op dat het gevoel van onveiligheid, zoals de mevrouw over de Brederostraat verwoordde, des te groter wordt als er veel alleenstaande mannen van tussen de 30 en 50 in het AZC zitten. Meijer geeft hierop aan dat het de bedoeling is om tot een evenwichtige samenstelling van mensen te komen. ‘Er wordt nu over de invulling van de bestuursovereenkomsten gesproken. We kunnen wel aangeven dat we een evenwichtige afstemming van de populatie willen hebben. Gezinnen, mannen alleen, vrouwen alleen. Maar als er veel mannen zijn kunnen we dat niet helemaal sturen.’, aldus Meijer.

Het COA vult aan: ‘Afgelopen jaar was er sprake van veel alleenreizende mannen. Vrouwen en kinderen bleven achter omdat de reis zo verschrikkelijk was. De mannen proberen nu om vanuit hier de vrouw en kinderen te laten overkomen. Maar dat lukt soms niet zo snel. Nu zien we in het nieuws dat veel vrouwen en kinderen dan toch de vlucht zelf proberen. De populatie heb je dus niet helemaal in de hand.’

Eigenaar waterschapsgebouw wil deel zelf verhuren aan andere partij

Ook waren er vragen over de locatie. Een vrouw verbaasde zich dat er wordt gesloopt. ‘Waarom worden de gebouwen niet gewoon gebruikt als woonlocatie? ‘.

De voorlichtster geeft het volgende antwoord: ‘Het gebouw van de waterschap bestaat uit 7 paviljoens. Die zijn prima geschikt als kantoor maar niet om te gebruiken als woongebouw voor de opvang. De eigenaar van het gebouw wil een deel van het terrein zelf nog gebruiken en verhuren. Een deel van de paviljoens wordt dus voor andere functies gebruikt. Twee paviljoens blijven staan voor voorzieningen van de COA. Eén ander paviljoen wordt afgebroken en daar komt hoogwaardige nieuwbouw voor terug.’

Op de vraag of op dit moment andere locaties beschikbaar zijn wordt ontkennend geantwoord door Meijer. ‘Het kan nog steeds zo zijn dat de gemeenteraad deze waterschapslocatie niet geschikt vindt en dat we dan het proces opnieuw beginnen voor een zoektocht naar een nieuwe plek.’

Uitstroom statushouders over Zwolle

Mensen waren vanavond ook benieuwd hoe de verspreiding van statushouders is geregeld. ‘Waar komen de mensen terecht als ze een status hebben?’ Wethouder Wonen Nelleke Vedelaar: ‘300 mensen moeten we dit jaar huisvesten. Dat zijn 100 mensen meer dan afgelopen jaar. Die worden vaak via de corporatie gehuisvest. We kijken naar gemengde wijken en dus verspreiding over verschillende wijken. Zodra mensen een baan hebben en kunnen overstappen naar een woning zullen ze zich gaan gedragen zoals iedereen. Mensen die in Zwolle vanuit het AZC uitstromen komen niet automatisch in Zwolle maar worden verdeeld over het land. Dat is soms wel jammer, omdat ze al zo geïntegreerd zijn’. Voorrang hebben ze niet meer. Maar de gemeente moet wel voldoen aan het quotum.

19 april gemeenteraadsvergadering

Al met al waren er ongeveer 30 buurtbewoners aanwezig. Op 19 april is er een gemeenteraadsvergadering over de beoogde Waterschapslocatie. De zorgen en opmerkingen vanuit de verschillende informatieavonden worden in de beoordeling meegenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button