EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Run op mkb-voucher tijdens eerste dag openstelling

Zwolle – De provincie Overijssel heeft op de eerste dag van de openstelling woensdag buitengewoon veel aanvragen voor de nieuwe mkb-voucher ontvangen. Binnen twee uur na openstelling waren er al meer dan 600 aanvragen binnen, halverwege de middag stond de teller op 800. De belangstelling laat zien dat de regeling duidelijk voorziet in een behoefte voor ondernemers en instellingen. Hoever het budget met deze aanvragen al verbruikt is, is nog niet te zeggen.

Men werkt met man en macht om alle aanvragen te registreren, en te controleren of deze compleet zijn, zodat ze in behandeling genomen kunnen worden. Door het grote aantal aanvragen kan het wat langer duren voordat de aanvrager een reactie krijgt.

Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven of met de ontvangen aanvragen het beschikbare budget is besteed. Het kan zijn dat er in een of meer van de zeven onderdelen van de regeling nog ruimte beschikbaar is. Indienen kan nog, maar houd er rekening mee dat mogelijk niet voor alle onderdelen van de regeling nog budget beschikbaar is.

Loting

Door het grote aantal aanmeldingen op hetzelfde moment, is het niet mogelijk om de exacte volgorde van binnenkomst te bepalen. Als eerlijk alternatief zal de provincie daarom de volgorde van behandeling bepalen door middel van loting. Dat betekent dat de aanvragen worden afgehandeld per dag waarop zij zijn ontvangen. Men loot tussen de aanvragen die zijn ontvangen op dag waarop het beschikbare budget wordt bereikt. De dag waarop de aanvraag compleet is ontvangen door de provincie is hierbij bepalend.

MKB-voucher

De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van agrariër tot evenementenorganisator.

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de Overijsselse economie. De provincie Overijssel investeert veel om het MKB voor te bereiden op de toekomst. Digitalisering is een must om als bedrijf te kunnen voortbestaan en groeien. Innovaties zijn nodig om mee te gaan in de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. En daar hoort uiteraard voldoende en goed opgeleid personeel bij. De provincie daagt ondernemers uit om te investeren in hun toekomst. Met de MKB-vouchers krijgen ondernemers hierbij financieel een flinke zet in de rug.

Voorbeelden van projecten die men kan ondersteunen: een winkelier die zijn klanten ook via een webshop wil bedienen, scholing van personeel in nieuwe technologie zoals augmented reality of gebruik van big data, haalbaarheidsonderzoek naar innovaties, ontwikkeling van duurzame verdienmodellen (circulair, energietransitie), advies op gebied van cyberveiligheid, etc.

Voor de regeling is in 2021 in totaal 2,7 miljoen euro beschikbaar.

Bron: overijssel.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button