Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Roze Ouderen pleit voor meer openheid LHBT-ouderen in Zwolle

Zwolle – De homo-emancipatie onder Zwolse ouderen kan nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Het onderwerp is in veel zorgcentra nog altijd een taboe, waardoor LHBT-ouderen vereenzamen of zelfs noodgedwongen terugkeren in de kast. Belangenorganisaties Roze Ouderen en COC Zwolle willen hier een eind aan maken en pleiten voor meer diversiteit binnen zorgcentra. Ze gaan samen de boer op om het thema bespreekbaar te maken.

Transseksuele zoon

Ton Roelofs is zorgprofessional en zet zich namens het COC al jarenlang in voor de belangen van de LHBT-gemeenschap. “Zwolle is al best een tolerante stad. Ook de gemeente draagt daarin een steentje bij. Maar de oudere generatie is een vergeten groep. Er valt nog heel veel te verbeteren. Oudere homo’s of lesbiennes die jarenlang een relatie hebben gehad, keren nu ze alleen zijn overgebleven, noodgedwongen terug in de kast omdat hun geaardheid niet bespreekbaar is. Dat geldt niet alleen voor de geaardheid van de oudere zelf, maar ook van familieleden. Verhalen genoeg. Een transseksuele zoon die niet welkom is bij zijn vader in het verzorgingstehuis, of een bewoner die de foto van zijn kleinzoon met vriend op de kop legt, als er verpleging of bezoek langskomt. Het vergt een omslag om deze trieste voorbeelden te veranderen, maar het is hard nodig. Iedereen moet de ruimte voelen om zichzelf te kunnen zijn, ongeacht je geaardheid of afkomst.”

Enquête Roze 50+

Zwolle is niet uniek, zo blijkt uit een enquête die de Stichting Roze 50+ vorig jaar heeft uitgevoerd onder zestien instellingen in Drenthe. Belangrijkste vraag was of de instelling aandacht heeft voor seksuele diversiteit. Andrea Drost, woordvoerder namens de landelijke stichting was geschrokken van de uitkomsten. “Zeven van de negen instellingen die reageerden, beantwoordden deze vraag met ‘nee’. Slechts één instantie stond open voor een oriënterend gesprek.”

‘Roze Loper’

Roelofs en Drost hopen dat het ‘veldwerk’ in Zwolle makkelijker zal verlopen. Zij gaan samen met vrijwilligers van Roze Ouderen zorgcentra benaderen voor een kennismaking om het thema ‘diversiteit’ bespreekbaar te maken. Dat geldt niet alleen voor de verzorgingstehuizen, maar bijvoorbeeld ook zorgboerderijen, thuiszorgorganisaties en andere zorgpartijen waarmee ouderen in contact (kunnen) komen. Organisaties die dit thema in hun beleidsvoering hebben ingevoerd, krijgen het kwaliteitskeurmerk ‘Roze Loper’. Op dit moment heeft nog geen enkel zorgcentra in Zwolle dit predicaat. “Driezorg is er fanatiek mee bezig is,” weet Roelofs, “maar veel andere zorgcentra staan hier nog niet open voor. Er is dus nog heel veel werk te doen. Zwolle is nog een onontgonnen gebied.”

Festival Slim Oud

Naast het bezoeken van zorgcentra, was Roze Ouderen ook aanwezig op het Festival Slim Oud zaterdag 6 oktober jl. in de Bolder. Daarnaast ondersteunen Roze Ouderen en COC kleinschalige maandelijkse activiteiten voor de Zwolse LHBT-ouderen. Voorbeelden daarvan zijn het 60 Plus Café, elke laatste vrijdag van de maand in wijkcentrum Bestevaer en de Roze Middag, elke tweede woensdagmiddag van de maand in de Terp.

Gerelateerde artikelen

Back to top button