Rol en ambitie lokale nieuwsvoorziening

RTV Focus Zwolle heeft een duidelijke rol en ambitie binnen de lokale nieuwsvoorziening. Deze staat beschreven in onze missie, visie, onze kernwaarden en het te bedienen publiek

Missie

RTV Focus streeft ernaar om Zwolle en regio zo goed mogelijk te informeren over nieuws, sport en gebeurtenissen van lokaal en regionaal belang.

Mensen die in Zwolle wonen, werken of studeren, maar ook bedrijven en organisaties, moeten met deze informatie beter in staat zijn een mening te vormen over de ontwikkelingen in stad en regio. We doen dat met zoveel mogelijk eigen en unieke verhalen. Journalistiek die transparant is, die tot stand komt met behulp van, of met oog voor het publiek.

We bieden naast kort snel nieuws, ook duiding, context en verdieping voor het publiek. We gaan voor verbinding, niet voor tegenstellingen in de samenleving. Mensen moeten zich warm en prettig voelen bij het merk RTV Focus Zwolle. We streven in de totstandkoming van ons aanbod naar de hoogste journalistieke waarden: waarheidsgetrouw, onafhankelijk, pluriform, fair en met open vizier.

Met onze programma’s op radio en tv willen we informeren, inspireren en amuseren. We sluiten in ons programmabeleid aan bij wat er speelt in het leven van onze kijkers, luisteraars en volgers.

Visie

Onze droom is het om iedereen in de regio Zwolle kosteloos toegang te geven tot goede journalistiek. Journalistiek die bijdraagt aan de democratie door meningsvorming en publieke opinie.

We willen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt en waar mensen niet tegenover elkaar staan maar naast elkaar. Maar ook die samenleving waarin we constructief mee willen denken over grote toekomstige opgaven.

We gaan dit doen door in te zetten op journalistieke producties die naast snel nieuws, juist ook duiding, context en verdieping geven. We gaan een zo groot mogelijke groep Zwollenaren bereiken, jong en oud, door inzet van producties met de juiste tone of voice die hoort bij de specifieke platforms. We zijn daar waar onze kijkers, luisteraars en lezers zijn, met de producties die de ze aanspreekt.

Kernwaarden

 1. MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
  We zijn geĂŻnteresseerd in anderen en de samenleving. We willen een inclusieve organisatie zijn met kansen voor iedereen, vanuit eigen kracht en mogelijkheden.
 2. CONSTRUCTIEF
  We leveren een positieve bijdrage aan de samenleving. Soms kritisch maar vooral constructief. We zijn betekenisvol in ons werk.
 3. BETROUWBAAR
  We zijn verantwoordelijk, respectvol, integer, we laten mensen in hun waarde. We conformeren ons aan de Code voor de journalistiek.
 4. VERBINDEN & SAMENWERKEN
  We werken samen met de kijkers, luisteraars en anderen voor een grotere impact. We willen mensen prikkelen en in beweging krijgen, activeren. Samen maken we de stad.
 5. JOURNALISTIEKE VAARDIGHEDEN
  We zijn journalistiek vaardig. We hebben oog voor journalistieke vormen en de verschillende platformen. We zijn in staat om effectief en efficiënt cross mediaal te werken. We zorgen dat onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires zich voortdurend on the job en via workshops kunnen ontwikkelen.
 6. INNOVATIEF
  Innovatie zit in onze genen. We zijn voorlopers, vanaf het allereerste begin. Altijd op zoek naar oplossingen waardoor het werk beter en makkelijker kan. We zijn gek op kostenefficiënte oplossingen. ,We trainen onze mensen in innovatieve oplossingen.

Publiek

De lokale omroep in er voor iedereen. Het is van grote waarde voor onze samenleving en democratie. Alle bevolkingsgroepen moeten via de lokale zender een toegankelijk aanbod vinden.

Met onze programmering en nieuwskeuze richten wij ons in beginsel dan ook op iedereen die in Zwolle en de regio woont, werkt of studeert: jong of oud, man of vrouw, hoog of laag opgeleid en van welke etnische afkomst dan ook.

We ontwikkelen content / nieuws die we afhankelijk van waar onze lezers, kijkers en luisteraars zitten, via alle platforms, video, audio en online, distribueren. Iedere platform kent de juiste tone-of-voice en weet daarmee de doelgroep te bereiken.

Waarden als kwaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en pluriformiteit staan daarbij voorop.

 

 

 

Back to top button