Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Rijkswaterstaat verwacht archeologische vondsen N35 Zwolle-Wijthmen

Vanaf 16 november voert Rijkswaterstaat archeologisch veldonderzoek uit voor de verbreding van de N35 Zwolle-Wijthmen. Verspreid over het gebied worden twaalf proefsleuven van circa 75 meter lang en 1 meter diep gegraven. Over ongeveer drie maanden zijn de resultaten bekend.

In opdracht van Rijkswaterstaat voert de gemeente Zwolle het onderzoek uit. Allereerst bepalen de onderzoekers of er archeologische vindplaatsen binnen het wegtracé aanwezig zijn, hoeveel dit er zijn en waar ze liggen. Daaropvolgend beoordelen zij wat de specifieke activiteiten ter plaatse waren, uit welke periode deze stammen en hoe groot de vindplaatsen zijn.

Kans op vondst groot

De kans dat de archeologen op het nieuwe wegtracé iets van waarde vinden is groot. Uit eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat in Wijthmen vindplaatsen aanwezig zijn uit de Prehistorie, Romeinse tijd, Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd. Dit heeft te maken met de ligging op een natuurlijke zandhoogte in de nabijheid van een oude loop van de Overijsselse Vecht.

Planning

Er lopen al diverse voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe N35 Zwolle – Wijthmen. Het gaat onder meer om de verwerving van de gronden, het opstellen van het contract voor de uitvoering, de benodigde onderzoeken en het contracteren van de aannemer. Als alles volgens planning verloopt wordt de weg eind 2018 opengesteld.
Verbeteren N35

De aanpak van de N35 (van Zwolle tot Wierden) is gericht op het stapsgewijs verbeteren van delen van de weg en bestaat uit maatregelen voor de korte en de lange termijn. Belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en van de veiligheid. De aanpak van de trajecten Zwolle-Wijthmen en Nijverdal-Wierden is gericht op het verbreden van de weg tot 2×2 rijstroken met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Voor het wegdeel Wijthmen-Nijverdal zijn er plannen om de belangrijkste knelpunten aan te pakken. In Nijverdal is een tunnel gebouwd.

Back to top button