Restafval weggooien kost €1,70 per keer in 2023 in Zwolle

Een zak restafval weggooien in de ondergrondse container? In 2023 kost dat €1,70 per keer. Dat tarief stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de Zwolse gemeenteraad. Daarnaast stelt het college voor de afvalstoffenheffing vanaf 2023 kostendekkend te maken. Aan mensen met een minimuminkomen wil ze gedeeltelijke kwijtschelding bieden.