Nieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Rekenkameronderzoek risicomanagement afgerond

Zwolle – De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement binnen de gemeente. Hierbij is onderzocht hoe het risicomanagementbeleid in de gemeente Zwolle functioneert. Belangrijkste conclusie is dat de organisatie de laatste jaren flinke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het risicomanagement.

Eerdere aanbevelingen opgevolgd

In 2007 deed de toenmalige Rekenkamercommissie al een onderzoek naar het risicomanagementbeleid bij grote projecten. Ook in 2015 was het risicomanagement onderwerp van onderzoek, toen naar aanleiding van de asbestproblematiek en de projectoverschrijdingen bij de herhuisvesting van de Stadkamer. De Rekenkamercommissie concludeert dat vrijwel alle aanbevelingen van deze twee onderzoeken zijn opgevolgd en dat de laatste aanbevelingen in uitvoering zijn.

Enkele nieuwe aanbevelingen

Om in de toekomst tot een doeltreffende en doelmatige invulling van risicomanagement te komen doet de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Zo vindt de Rekenkamercommissie dat risicomanagement nog meer als geïntegreerd onderdeel van het besturingsmodel opgenomen kan worden. Daarnaast kan een organisatiebrede aanpak en de competentieontwikkeling van medewerkers het risicomanagement in de toekomst verder versterken.

Raadsbehandeling volgt

Het rapport is maandag door de heer Kees-Jan Groen, voorzitter van de Rekenkamercommissie aangeboden aan de gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Wethouders  zal zich buigen over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is zal het rapport door de raad worden behandeld.

Rapport Rekenkamer
Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button