EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Regio Zwolle vraagt commitment provinciale politiek voor economische ambities

Meer dan 21 duizend extra banen, een economische groei van 7 procent tot 2020 en een extra Bruto Regionaal Product van 1,3 miljard euro. Regio Zwolle, al jaren een van de economisch best presterende gebieden van Nederland, heeft de ambitie om de komende jaren te blijven groeien. De thema’s waarop Regio Zwolle zich richt tot 2020 zijn vernieuwend ondernemen, menselijk kapitaal en grenzeloos ondernemen.

Regio Zwolle – 19 gemeenten, verspreid over de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland, met in totaal 650.000 inwoners en 324.000 arbeidsplaatsen – is een krachtige regionale economie. De betrokken overheden zetten zich samen met de ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen ten volle in om de kansen voor werk en ondernemerschap te blijven benutten.

In een schrijven aan de politieke partijen die binnenkort deelnemen aan de provinciale verkiezingen brengen Regio-Zwolle voorzitter Henk Jan Meijer (de burgemeester van Zwolle) en Henk ten Hove, de voorzitter van de Economic Board van de Regio Zwolle het belang van de onderlinge samenwerking, met een belangrijke rol voor de provincies, onder de aandacht.

Agenda

De zogenoemde aanbiedingsbrief geeft een overzicht van de uitgangspunten en ambities van de Regio Zwolle. Deze periode wordt onder het motto verbinden, verbreden en versnellen een agenda opgesteld met drie thema’s: economische ontwikkeling, sociale innovatie, en positionering en verbinding.

Economisch

Voor het thema ‘economische ontwikkeling’ is de inzet tot 2020 al geformuleerd. Hoofddoelstelling is groei van het Bruto Regionaal Product en de werkgelegenheid. Vernieuwend ondernemen krijgt onder meer vorm in het verder versterken van het innovatienetwerk en het ondersteunen van open innovatiecentra rond Kunststof, Health en Agrofood. Het menselijk kapitaal wordt onder meer versterkt door vraaggestuurde onderwijsvernieuwing, duizend (leerwerk)plaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking maar ook door aandacht voor het middenkader. En grenzeloos ondernemen biedt onder de vlag van bijvoorbeeld Nextport kans nieuwe markten aan te boren. Bovendien wordt werk gemaakt van de vestiging van meer buitenlandse ondernemingen in de regio.

Betrokkenheid

De 19 gemeenten investeren de komende jaren ongeveer 15 miljoen euro per jaar in de regionale economie. In de aanbiedingsbrief wijzen Meijer en Ten Hove namens de Regio Zwolle erop dat ook vanuit de vier provincies een langjarige inhoudelijke en financiële betrokkenheid nodig is om de ambities en (innovatie)infrastructuur te realiseren.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 038-2340777 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button