EconomieKabelkrantNieuws uit ZwolleRegio

Regio Zwolle: Sterk technisch onderwijs nodig

Zwolle – In de regio Zwolle is een groot aantal vacatures voor technische beroepen. Een activiteitenplan moet leerlingen daarom interesseren voor het technische vmbo.

In het mbo-techniek ontstaan in Overijssel de komende vier jaar ruim 14.000 vacatures, die men met een uitstroom van nog geen 5.000 technici lang niet allemaal kan vervullen. In de regio Zwolle zijn evenzeer 48.000 mensen werkzaam in een technisch beroep op een werkzame beroepsbevolking van 225.000 mensen. Er is een groot aantal vacatures voor technische beroepen.

Voortschrijdende technologisering

Vanuit de voortschrijdende technologisering van de industrie vraagt de arbeidsmarkt een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers met hightech kennis en kunde. Zij moeten snel om kunnen gaan met innovaties en flexibel inspelen op veranderende omgevingen. De extra vraag naar arbeid vraagt een aanpassing van het huidige onderwijs- en scholingsaanbod om de extra arbeidsvraag op te leiden. Het gaat om arbeid die ontstaat als gevolg van de technologische ontwikkelingen.

Sterke leercultuur

De wens is, dat het beleid samenvalt met de ontwikkeling van een sterke leercultuur. Deze speelt immers in op de arbeidsmarktbehoeften die uit de toenemende technologisering voortvloeien en waarin een ‘leven lang leren en ontwikkelen’ voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Daarnaast blijft er de komende jaren vraag naar traditioneel opgeleide technici. De regio Zwolle staat daarom voor de uitdaging het techniekonderwijs in de regio te ontwikkelen tot een veerkrachtige sector. Een sector die aansluit op wat de technologische ontwikkelingen vragen van de technici van de toekomst. Daarom zetten ze hierbij in op een duurzame samenwerking van onderwijs met het (lokale) bedrijfsleven.

Samenwerking en uitwisseling

In het activiteitenplan ontwikkelt men per school een aanbod, maar de meeste activiteiten zijn gericht op een lokaal aanbod. Een schoolaanbod bevat activiteiten die de vo-scholen aanbieden. In het lokaal aanbod neemt men activiteiten op die een samenwerking, uitwisseling van mensen en middelen én uitwisseling van leerlingen teweeg zal brengen in de stad Zwolle. De activiteiten die men bovenregionaal ontwikkeld, zullen zich richten op overkoepelende thema’s die meerdere regio’s aan elkaar verbinden.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.sterktechniekonderwijs.nl/regio/zwolle.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren