EconomieVoorpagina

Regio Zwolle, project Bewust Verlichten

Zwolle – Donker waar mogelijk, licht waar nodig. Onder dit motto heeft de regio Zwolle op initiatief van de provincie Overijssel met succes een project “Bewust Verlichten” uitgevoerd. Over het project is een evaluatierapport opgesteld.
Dertien gemeenten hebben deelgenomen en hebben in de eigen gemeente verschillende projecten tot stand gebracht.

Sommige gemeenten begonnen met het vastleggen van de huidige situatie door bijv. nachtfoto’s en hebben aan de hand daarvan hun eigen vervolgacties bepaald. De beelden zijn ook besproken met betrokken bedrijven. Andere gemeenten zijn in gezamenlijkheid begonnen met het opstellen van een beleids- en een uitvoeringsplan. Vrijwel alle gemeenten zijn ook aan de slag gegaan met het daadwerkelijk vervangen van openbare verlichting door andere armaturen met LED, het aanbrengen van dimmers of het weghalen van lichtmasten. Over deze concrete maatregelen is vaak uitvoerig met bewoners , ondernemers, politie, etc. gesproken.

Enkele bijzondere onderdelen betrof het aanpassen sportveldverlichting en het aanpassen agrarische verlichting.
De ervaring leert ten eerste: nieuwe technieken geven heel veel mogelijkheden om de verlichting effectiever, energiezuiniger, milieuvriendelijker en goedkoper te maken. En ten tweede: het gaat heel goed met (soms) wat minder licht.

De regionale samenwerking was van waarde: leren van elkaar, wat de één doet, hoeft de ander niet uit te vinden, krachten worden gebundeld. Het project heeft ook laten zien dat de regio goed in staat is om in samenwerking met de provincie(s) gezamenlijke programma’s effectief te realiseren.
Het onderwerp is met dit project op de kaart gezet, maar er is vervolg nodig om meer concrete resultaten te bereiken. De voor dit project ingestelde stuurgroep kiest ervoor om door te gaan met de samenwerking en in te zetten op het tot stand brengen van concrete acties. Gebruik blijven maken van elkaars kennis en ervaring en robuustheid in de aanpak levert voordeel op en maakt de kans van slagen groter.

Het evaluatieverslag toont verschillende leerpunten, die bij een vervolg kunnen helpen.
U kunt het Evaluatieverslag hier downloaden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button