EconomieNieuws uit ZwolleRegioVoorpagina

Regio Zwolle gaat voor nieuwe Regio Deal: miljoeneninvestering in brede welvaart

Zwolle – Regio Zwolle deed op dinsdag 31 oktober, een aanvraag voor een nieuwe Regio Deal: de Regio Deal Regio Zwolle 2024-2027. De aanvraag is ingediend door meer dan 75 regionale partners: provincies, gemeenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties, Economic Board Regio Zwolle, waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Samen willen ze de bedrijven in de regio toekomstbepalend maken, de vitaliteit van kernen versterken en de woon-, werk- en leefomgeving gezond, natuurinclusief en klimaatbestendig maken .

Weten van aanpakken

‘Regio Zwolle is een vitale regio, waar we van aanpakken weten, met ondernemende (familie)bedrijven. Dat willen we blíjven, en daarom moeten we investeren in welvaart en welzijn. Oftewel: in bréde welvaart. Het Rijk werkt onder de noemer ‘Elke Regio Telt’ aan oplossingen voor regiospecifieke uitdagingen. Ook bij ons is dat hard nodig, in onze regio is de welvaart niet gelijk verdeeld. Niet binnen onze regio en niet onder groepen inwoners. Dat moet anders. Want onze hele regio telt, aldus Paul Guldemond, wethouder in Zwolle en bestuurlijk trekker van de Regio Deal Regio Zwolle.

De aanvraag van de nieuwe Regio Deal richt zich op: toekomstbepalende bedrijven, vitale kernen en gezonde buurten en een natuurinclusieve en klimaat-adaptieve regio. Guldemond: ‘Deze onderwerpen pakken wij in samenhang op, met onderwijs, ondernemers en maatschappelijke partners binnen onze sterke regionale samenwerking’.

Toekomstbepalende bedrijven

‘78 procent van de bedrijven in onze regio zijn ‘microbedrijven’, die veelal moeilijk mee kunnen in transities’, zegt Jelle Weever namens MKB-Nederland Regio Zwolle. ‘Deze bedrijven beschikken over onvoldoende verandervermogen om stappen te zetten naar een duurzame en inclusieve economie. Dat maakt hen kwetsbaar. Daar komt bij dat 85 procent aangeeft de personeelstekorten te zien als obstakel voor toekomstige groei en doorontwikkeling’.

De krapte op de arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor de brede welvaart. En de arbeidsproductiviteit in de regio ligt nog altijd 12% onder het Nederlands gemiddelde. De regio staat voor de uitdaging om met dezelfde mensen meer werk te verzetten. Dat kan onder andere door innovatie en digitalisering. Inge Grimm, voorzitter Hogeschool Windesheim, namens de regionale onderwijsinstellingen: “Daarnaast is het belangrijk dat wij als regio blijven investeren in een leven lang ontwikkelen voor alle inwoners. Via een veelzijdig onderwijsaanbod faciliteren de verschillende onderwijsinstellingen een leven lang leren”.

Verandervermogen

Met behulp van de Regio Deal kunnen regionale ondernemingen en hun werknemers worden ondersteund, onder meer door het verandervermogen te versterken via regionale innovatieomgevingen, het realiseren van duurzame werklocaties, en een éénloketsysteem voor ondernemers, werknemers en werkzoekenden waar zij zich kunnen melden met allerhande vragen rondom veranderende bedrijfsprocessen, veranderend leiderschap en veranderende vaardigheden die veelal voortkomen uit transitievraagstukken. Zo begeleidt de regio ondernemers en werknemers richting de toekomst.

Vitale kernen en gezonde buurten

Regio Zwolle kent een groot aantal kernen en buurten elk met eigen identiteit en karakter. De vitaliteit en levendigheid in deze kleine en middelgrote kernen en buurten staat onder druk. Inge Grimm, ‘Het is essentieel dat we jongeren binden en boeien. Vooral jongeren trekken weg terwijl zij van cruciaal belang zijn voor de levendigheid in de kernen. Het onderwijs heeft een grote rol in het aantrekkelijk houden van de regio”. Talent kiest blijvend voor de regio als de combinatie onderwijs, arbeidsmarkt en leefomgeving in hun ogen klopt. Met deze Regio Deal willen deelnemers investeren in de leefbaarheid van de kernen. Denk daarbij aan voldoende en bereikbare voorzieningen, een uitnodigende buitenruimte en initiatieven ter versterking van sociale cohesie, veiligheid en gezondheid.

Naar een natuurinclusieve en klimaatadaptieve regio

‘Overal in Regio Zwolle zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar en is natuurinclusief en klimaatadaptief ontwikkelen heel hard nodig. De regio is een deltagebied, met hoge, droge zandgronden. Een rivierenlandschap met dekzandruggen, diepe polders en veenweidegebieden. Tel daarbij op de aanwezigheid van de IJssel, de Vecht en het IJsselmeer. Dit maakt onze regio kwetsbaar voor klimaatverandering’, zegt Guldemond. Het vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen verschillende partijen.

Samenhangende projecten moeten Regio Zwolle bestand maken tegen de negatieve effecten van hitte en water. Guldemond: ‘We werken samen met inwoners en lokale gebiedspartners aan impactvolle projecten. En we ondersteunen particuliere maatregelen. Denk aan ‘ontstenen’, groen op daken en in tuinen, het aanplanten van bomen en het benutten van hemelwater. Zo combineren we particuliere en publieke investeringen om de meeste impact te maken’.

Samenwerking voor de toekomst

De aanvraag voor een nieuwe Regio Deal bouwt voort op de meerjarige agenda voor Regio Zwolle. 2024-2028 (Regio Zwolle Stapt Door) Na een succesvolle aanvraag in 2020 heeft de regio tussen 2020 en 2023 ruim 90 miljoen euro geïnvesteerd samen met het Rijk. In februari 2024 hoort de regio of het Rijk de aanvraag voor de Regio Deal Regio Zwolle 2024-2027 toekent.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren