Nieuws uit Zwolle

Redders onderscheiden met oorkonde en medaille

Zwolle – Het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (RMD) heeft besloten om Linda van Gelder uit Zwolle, Kim Ramaker uit Ter Aar en Charles Rommelaar uit Hasselt te onderscheiden voor hun reddingsactie op zaterdag 1 april 2017. De redders schoten die dag de Zwolse Antoinette Vreeling zonder aarzelen te hulp toen zij met haar auto in het water belandde.

Medaille en oorkonde

Zaterdag 1 april 2017 raakte Antoinette Vreeling in Zwolle met haar auto te water. Zij kon daarbij ternauwernood het hoofd boven water houden. Linda van Gelder en Kim Ramaker sprongen onmiddellijk in de sloot om haar te redden. Charles Rommelaar was actief betrokken bij de verdere hulp. Linda en Kim kregen op woensdag 13 september van burgemeester Henk Jan Meijer een penning en oorkonde voor hun heldhaftig optreden. Charles was daarbij niet aanwezig. Hij krijgt voor zijn inzet de onderscheiding thuisgestuurd.

Maatschappij tot Redding Drenkelingen

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is gevestigd in Amsterdam en heeft ten doel: “het bevorderen van alles wat kan strekken ter voorkoming van verdrinking en het ontwikkelen van het reddingswezen voor zover dit op het redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft”. De Maatschappij werd in 1767 opgericht vanwege het hoge aantal verdrinkingen in de hoofdstad en streeft haar doelstellingen na door voorlichting, onderzoek en ‘bekroning’ van geslaagde reddingspogingen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button