Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Record aantal bezoekers en inkomsten in 2014 voor Fundatie

Museum de Fundatie heeft in 2014 het succes van het heropeningsjaar 2013 geborgd en ontving een record aantal bezoekers.  In 2014 bezochten in totaal 262.053 mensen het dubbelmuseum, Museum de Fundatie: 208.718 bezoekers in Zwolle, 53.335 bezoekers voor Kasteel het Nijenhuis en de beeldentuin te Heino/Wijhe. 2014 was daarmee een absoluut recordjaar voor Museum de Fundatie. Het vorige record was van 2013 met in totaal 226.394 bezoekers. Ook in de digitale bezoeken kent het museum een stijgende lijn. Keken in 2013 225.938 mensen op de site, in 2014 waren dit er bijna 276.000. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag.

Museum de Fundatie in Zwolle kende in 2014 een opbrengst uit de entreegelden van € 932.217- tegenover € 725.287- in 2014. Meer dan de helft van de bezoekers (64,2%) komt binnen met een Museumjaarkaart. Dit is meer dan in 2013 toen nog 59,6% met de museumkaart het museum bezocht. In 2014 was dan ook een lichte afname te zien van het aantal reguliere betalende volwassenen en bezoekers met een vrijkaart (relatiekaart).

Naast de entreegelden ontving De Fundatie in 2014 € 1.925.725 aan bijdragen en subsidies.

Sandwichformule

De sandwichformule van tentoonstellingen voor een breed publiek en specialistische tentoonstellingen, die Museum de Fundatie al jaren toepast, is een groot succes. De bezoekers van het museum komen uit heel Nederland en in toenemende mate ook uit het buitenland. De uitbreiding van Museum de Fundatie Zwolle, de Wolk, heeft iconische kwaliteit gekregen en verschijnt regelmatig als het symbool voor Zwolle in de pers. Museum de Fundatie heeft een stevige reputatie en brede bekendheid veroverd.

Tentoonstellingsprogramma

Het tentoonstellingsprogramma, zowel in Heino/Wijhe als in Zwolle, was uitgebreid en veelzijdig.
Publiekslievelingen rond parels uit de eigen collectie: Marino Marini en Van Gogh tot Cremer,
werden afgewisseld met presentaties van jong talent zoals Lotta Blokker en Luuk van Binsbergen.
Ook waren er tentoonstellingen die vanuit verschillende invalshoeken de positie van de kunst in de
wereld belichtten: David Bade – Europe Me, Meer macht, Voor de Nieuwe Mens, Felix Nussbaum en
Oorlogsprenten van Jan Sluijters. De weerslag van grote dromen, vervolging en verbanning en het
zoeken naar identiteit in de kunsten was voortdurend aanwezig in het programma van Museum de
Fundatie.

FUNDATIEfusions

Naast presentaties in de eigen gebouwen ging Museum de Fundatie verder met zijn tentoonstellingen op locatie, de FUNDATIEfusions. Van het gemeentehuis van Hardenberg, van de campus van ROC Deltion College, poppodium Hedon en de Grote Kerk, allen in Zwolle tot aan de Openbare Bibliotheek in Amsterdam; Museum de Fundatie was op veel plekken zichtbaar. Museum de Fundatie functioneert als een netwerkorganisatie. De kleine eigen formatie wordt regelmatig versterkt met gastconservatoren en kunstenaars die in lijn met het tentoonstellingsbeleid hun concepten in de zalen van de Fundatie realiseren. De Fundatie werkt ook intensief samen met een groot aantal musea. Dat doen we natuurlijk door het verstrekken en verkrijgen van bruiklenen, maar ook door het samen organiseren van tentoonstellingen. Museum Beelden aan Zee is onze vaste partner met een veertigtal bruiklenen uit hun collectie in de beeldentuin van Kasteel het Nijenhuis.De Akademie der Künste, Berlijn is een langjarige partner voor een reeks tentoonstellingen rond Duitse kunst en met het Felix-Nussbaum-Haus, Osnabrück vinden collectie-uitwisselingen plaats. In 2014 is ook intensief gewerkt aan het formuleren en voorbereiden van het tentoonstellingsprogramma voor de komende jaren.

Belangrijke aankopen

Museum de Fundatie heeft met steun van de BankGiro Loterij belangrijke aankopen kunnen doen. Zo verwierven ze 77 litho’s van de hand van Jan Sluijters die hij tussen 1915 en 1919 maakte voor De Nieuwe Amsterdammer: Kritische cartoons die zich zeer onderscheiden van de schilderkunst van Sluijters, waar Museum de Fundatie ook mooie voorbeelden van heeft. Verder kon het museum het monumentale schilderij Woestijngevecht van Jan Cremer verwerven, een belangrijk werk uit zijn vroege periode. Voor de Provinciale collectie van Overijssel verwierf het museum een reeks werken op papier die deel uitmaakten van de kunstverzameling van Paul Citroen, waarvan het overgrote deel al in provinciaal bezit is. Het gaat hier, naast tekeningen en grafiek van Citroen, om werken van onder meer Ensor en Chagall.
Naast de aankopen mocht Museum de Fundatie een aantal, zeer gewaardeerde, schenkingen ontvangen o.a. een gezamenlijke schenking van de gemeente Hof van Twente en de Stichting Overijssels Verzetsmonument 1940-45 twee werken van de kunstenaar Titus Leeser. Van Ger en Wilma van Dam ontving het museum drie mooie portretten.

Restauratieprogramma

Binnen het restauratieprogramma zijn een reeks werken gerestaureerd, schoongemaakt en voorzien van nieuwe lijsten. Ook is er veel aandacht geweest voor herkomstonderzoek in de eigen collectie en is
er samen met het Rijksmuseum Amsterdam onderzoek gedaan naar de toeschrijving van een vroeg zeventiende eeuws stilleven uit de collectie van de Fundatie.

Verbinding

Museum de Fundatie geeft in zijn programma, en ook in zijn verbindingen met het onderwijs, grote aandacht aan talentontwikkeling en educatie. Het museum ontvangt veel scholieren in groepsverband,
die een toegesneden educatief aanbod krijgen. Het museum is stageplek en gesprekspartner voor de creatieve industrie. Museum de Fundatie speelt verder een belangrijke rol bij de profilering van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Het museum is hierbij ideeënleverancier en initiator. De zeer
goede contacten met de overheden, bedrijfsleven en andere maatschappelijke geledingen in de provincie en de stad passen daarbij.

Jaarverslag

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren