Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Reclamezuilen met ‘spy’ camera’s niet toegestaan zonder toestemming voorbijganger

Toestemming via QR-code of app

Zwolle – Vorig jaar ontstond er in het hele land ophef over reclamezuilen waar observatiecamera’s in zouden zitten. Het ging om camera’s die mensen observeerden om vervolgens automatisch de reclameboodschap aan te passen aan het geobserveerde publiek. In Zwolle staan deze reclamezuilen op station Zwolle en in winkelcentrum de Dobbe in de wijk Aa-Landen.

Dinsdag maakte privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat mensen alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden geobserveerd via camera’s in billboards. Ze moeten dan via een app of QR code vooraf toestemming hebben gegeven.

D66

De plaatselijke D66 kaartte begin januari de privacy gevoelige camera’s aan bij het gemeentebestuur met het verzoek om maatregelen te nemen. Het College van B & W kreeg van de exploitanten vervolgens de toezegging dat de camera’s niet in gebruik waren in afwachting van de uitspraak van de privacywaakhond. Die uitspraak ligt er nu en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de branche  dan ook opgeroepen om maatregelen te treffen: “Het observeren van mensen via een camera’s in billboards is meestal een verwerking van persoonsgegevens. Er is vrijwel altijd toestemming van voorbijgangers nodig om te voldoen aan de privacywetgeving.”

Raadslid Claudia van Bruggen gaf in januari 2016 aan dat gemeente als taak heeft de privacy van haar inwoners te beschermen. ,,De taak van de gemeente gaat verder dan het beschermen van persoonsgegevens. Privacy gaat over ieders vrijheid en het recht op de eigen levenssfeer.’’ Het uitzetten van de camera’s was wat betreft Van Bruggen niet genoeg. ,,Wanneer een camera uit staat en geen gegevens registreert of verwerkt, valt dat misschien wel binnen de wet, maar omdat je niet kan zien dat hij uitstaat, voel je je toch minder vrij. Vrijheid is niet een simpel gegeven. Het gaat ook over het gevoel van mensen.’’

Advertenties afstemmen op kenmerken voorbijganger

Beeldscherm-exploitanten gebruiken camera’s in billboards om mensen te tellen of om advertenties af te stemmen op kenmerken van de voorbijganger. Dat kan indirect, bijvoorbeeld door op bepaalde tijdstippen advertenties te tonen die relevant zijn voor een groep mensen die doorgaans juist dan langs het billboard loopt. Een exploitant kan ook advertenties rechtstreeks afstemmen op kenmerken van een voorbijganger. Bijvoorbeeld door met de camera te registreren of iemand een bril draagt en hem vervolgens een passende advertentie te tonen.

Vrijwel altijd toestemming nodig

Als mensen herkenbaar in beeld komen, is er sprake van een verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat de Europese privacywetgeving, de AVG, van toepassing is. Een exploitant moet een grondslag hebben om deze gegevens te mogen verwerken. Uitzonderingen daargelaten, is de grondslag ‘toestemming’ volgens de normuitleg van de AP in dit geval de meest kansrijke.

 

Toestemming vragen via QR-code of app

Dat betekent in praktijk dat een beeldscherm-exploitant toestemming moet hebben van de voorbijganger om zijn gegevens te mogen verwerken. Die toestemming moet volgens de AVG aan een aantal voorwaarden voldoen. Toestemming moet bijvoorbeeld vrij gegeven worden en specifiek zijn. Het moet duidelijk zijn voor welke gegevens iemand toestemming geeft en voor welk specifieke doel de gegevens worden gebruikt door de adverteerder. Een beeldscherm-exploitant kan dit bijvoorbeeld doen door een voorbijganger via een tussenstap met een QR-code of een app toestemming te vragen.

Waarschuwing AP

De AP heeft in een brief aan de branche uitleg gegeven over de regels in de privacywetgeving voor het verwerken van persoonsgegevens via camera’s in billboards. Iedere organisatie is verplicht aan de wettelijke vereisten uit de AVG te voldoen. De AP roept de branche op om maatregelen te nemen om de privacywet na te leven. Zodat de persoonsgegevens van mensen goed beschermd blijven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button