Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Realisatie van woonunits naast De Herberg stap dichterbij

Zwolle – De realisatie van een aantal woonunits naast dak- en thuislozenopvang De Herberg is een stap dichterbij. Na een verkenning in 2021 besluit het college van B en W nu haar medewerking te verlenen aan de vervolgstap voor de realisatie van 5 woonunits op deze locatie aan de Nijverheidsstraat. De woonunits zijn bestemd voor mensen die nu al vele jaren in de Herberg verblijven of buiten slapen. Deze mensen hebben een duidelijke huisvestingsvraag, waar tot nu toe geen aanbod voor is. Wethouder Dorrit de Jong: “Voor mensen die al jarenlang dakloos zijn geweest, is het heel belangrijk daarvan te kunnen herstellen in een rustige omgeving die bij hen past. De woonunits zijn daarvoor zeer geschikt.”

Resultaten van de verkenning

In 2021 heeft de gemeenten in samenwerking met woningcorporatie SWZ en zorgpartijen LIMOR, RIBW GO en het Leger des Heils de mogelijkheden verkend om 3 tot 5 tijdelijke woonunits te plaatsen op het perceel naast De Herberg. Uit de verkenning blijkt dat 5 woonunits ruimtelijk goed in te passen zijn op de kavel. Planologisch lijkt het mogelijk de woonunits voor een periode van maximaal 15 jaar te plaatsen. Daarvoor is dan een bestemmings- of omgevingsplanwijziging of een projectomgevingsvergunning noodzakelijk.

Uit gesprekken met  instellingen en organisaties in de omgeving blijkt dat er overwegend neutraal/positief gereageerd wordt  op de komst van de woonunits. Maar er zijn ook zorgen of met de komst van de woonunits de mate van overlast niet zal toenemen. De zorgpartijen verwachten dat de bewoners van de woonunits deze overlast niet zullen verergeren, omdat zij straks een eigen woning hebben en daardoor minder op straat zullen ‘rondhangen’. Overigens wordt de soms ervaren overlast in de omgeving van De Herberg niet alleen veroorzaakt door bewoners van De Herberg.

Om te voorkomen dat de woonunits een aanzuigende werking hebben om als pleisterplaats gebruikt te gaan worden voor personen of groepen uit de omgeving moeten er goede afspraken gemaakt worden in het beheerplan. Gemeente, SWZ, zorgpartijen en belanghebbenden stellen deze samen op.

Vervolg

De betrokken zorgpartijen en SWZ willen het vervolgtraject samen doorlopen. Afspraken worden uitgewerkt en vastgelegd in onderlinge overeenkomsten.

De woonunits worden pas geplaatst na een interne verbouwing van De Herberg die tot eind 2022 plaatsvindt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button