Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Raadsbrief naar Ministerie voor duidelijke Zwolse boodschap over Lelystad Airport

Hoogtepunten van het verhaal
  • Aangescherpte lobbyboodschap
  • Voorkomen laagvliegen
  • Voorkomen van hinder en geluid voor onze inwoners
  • Voorkomen van fijnstof
  • Voorkomen van klimaatschade

Zwolle – De Zwolse oppositiepartijen D66, PvdA, SP en CDA willen een raadsbrief versturen aan het Ministerie van Infrastructuur over Lelystad Airport. Deze brief moet een  scherpe lobbyboodschap zijn richting Den Haag en  moet duidelijk maken wat Zwolle verstaat onder een heringedeeld luchtruim, het maximale aantal vluchten en het handhaven daarvan. Dit meldde Claudia van Bruggen maandagavond in de gemeenteraadsvergadering.

Aangescherpte lobbyboodschap

De partijen hebben dit weekend besloten dat ze niet langer willen wachten met een aangescherpte lobbyboodschap. Zeker omdat deze en volgende week er opeenvolgende debatten plaatsvinden in de Tweede Kamer over dit belangrijke en complexe dossier dat een grote impact heeft op Zwolle en haar inwoners.

Scherp en duidelijk communiceren

Claudia van Bruggen van D66 motiveerde maandagavond het voorstel voor een raadsbrief in de gemeenteraad: “We waren een aantal weken geleden in de Weijenbelt op uitnodiging van Hoog Overijssel en de wijkverenigingen van Berkum en Stadshagen. Daar werd ons duidelijk dat wij als gemeente Zwolle heel scherp en helder moeten communiceren over wat wij verstaan onder een heringedeeld luchtruim, over maximale aantallen vluchten en onder het handhaven daarvan. ”

De in eerste instantie ingediende motie om het college te bewegen de lobbyboodschap aan te scherpen willen de partijen nu omzetten in een raadsbrief. Die raadsbrief wordt dan gericht aan het Zwolse College van B&W en met dezelfde inhoud en urgentie gecommuniceerd richting het Ministerie en de Kamercommissie.

Aanvullingen meenemen uit informatieronde

Morgen, dinsdagavond, vindt er nog een informatieronde in de gemeenteraad plaats. Bij deze ronde zijn de actiegroep Hoog Overijssel en de wijkverenigingen van Berkum en Stadshagen aanwezig. Aanvullingen die de partijen, dinsdagavond, van de actiegroep en de wijkverenigingen krijgen, zullen worden opgenomen in de raadsbrief. Van Bruggen van D66 stelt de raadsbrief graag samen met de andere politieke partijen op. De ingediende motie moet integraal onderdeel uitmaken van de brief.

Wethouder William Dogger van openbare ruimte, is blij dat mevrouw Van Bruggen de motie wil aanhouden totdat de informatieronde is geweest en dat dan gekeken kan worden wat het beste middel is om uit te laten gaan naar het ministerie.

Inhoud aangehouden motie

Dit werd tot nu toe door het College uitgedragen

Over de ontwikkeling van vliegveld Lelystad zetten wij de tot nu toe gevoerde lijn voort, waarbij we actief inzetten op het verminderen van de geluidhinder voor onze inwoners. Daarbij trekken we samen op met de provincie Overijssel en met andere Overijsselse gemeenten.

De partijen willen dat de volgende lijn door het College wordt ingezet

Bij de ontwikkeling van Lelystad Airport pleiten wij voor herindeling van het luchtruim vóór openstelling van de luchthaven, waarbij we zoveel mogelijk actief inzetten op het voorkomen van laagvliegen, het voorkomen van hinder van geluid en fijnstof voor onze inwoners en het voorkomen van klimaatschade.1 Daarbij trekken we samen op met de provincie Overijssel en andere gemeenten in de regio Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button