Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Raad in debat over Kindermishandeling Preventieplan

Zwolle – Voor de regio IJsselland ligt er een nieuw plan om kindermishandeling eerder te signaleren en te voorkomen. De Zwolse D66, VVD en ChristenUnie willen weten of het voorgestelde pakket in het ‘Preventieplan Kindermishandeling IJsselland’ voldoende is. Daarom wordt op 28 februari in de gemeenteraad over dit onderwerp gedebateerd.

Dragen de genoemde preventiemaatregelen en de beschikbare middelen voldoende bij aan de verbetering van de signalering en de hulp en aan het terugdringen kindermishandeling?

Zwolle geeft met een nieuwe plan invulling aan een regionaal traject om de preventie van kindermishandeling te verbeteren. Zwolle doet dit als centrumgemeente, samen met de gemeenten in de regio.

Publieksvoorlichting, opvoedingsondersteuning en specifieke inzet

De komende jaren zal er extra inzet zijn op een aantal speerpunten. Naast publieksvoorlichting en opvoedingsondersteuning betreft het specifieke inzet. Het gaat hierbij onder meer om begeleiding van (jonge) risicomoeders, prenatale screening door verloskundigen, voorlichting over het ‘shaken baby syndroom’ en psycho-educatie voor kinderen na huiselijk geweld. Daarnaast wordt er bij het sociaal wijkteam een structureel screeningsinstrument kindermishandeling ingezet en vindt scholing deskundigheidsbevordering plaats. Ook komt er meer aandacht op scholen voor signaleren van kindermishandeling.

Komende 2 jaar

 

Het ‘Preventieplan Kindermishandeling IJsselland’ is in het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld van de regiogemeenten in IJsselland van 5 oktober 2016 vastgesteld. De komende twee jaar worden de actiepunten uitgevoerd.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button