Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Raad bespreekt Toekomstplannen Zwolle 2018-2021

Zwolle – Op maandag 19 en 26 juni en 3 juli praat de gemeenteraad over de Perspectiefnota en overige Voorjaarsstukken zoals Jaarrekening, Berap en Meerjaren Prognose Vastgoed. Voorafgaand aan de besluitvorming is er een inspraakmogelijkheid en een mini symposium.

Investeringen

In de Perspectiefnota staan concrete voorstellen voor de verdeling van circa 50 miljoen euro waarover de gemeente Zwolle beschikt. Het college stelt voor extra geld te steken in de stimulering van de economie en werkgelegenheid. Daarnaast kan er geld naar evenementen, cultuur, toerisme en promotie en het centrumgebied (binnenstad, omliggende gebieden en Spoorzone). Ook kan in maatschappelijke voorzieningen geïnvesteerd worden, voor participatie en re-integratie voor werkzoekenden maar ook voor jeugdhulp en preventief jeugdbeleid. Ook is extra geld beschikbaar voor de sport en voor klimaatadaptiemaatregelen.

Inspreken

De gemeenteraad wil weten hoe belanghebbenden tegen de investeringsvoorstellen voor de komende jaren aankijken. Op maandag 19 juni om 20.00 uur kunnen inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen de Zwolse gemeenteraad toespreken over wat zij vinden van de voorstellen die staan verwoord in de Perspectiefnota 2018-2021, maar ook kan er ingesproken worden over de overige Voorjaarsstukken.

Symposium

Belangstellenden kunnen op dinsdag 20 juni vanaf 19.30 uur een mini symposium bijwonen dat gaat over het thema uit de Perspectiefnota, Werken aan Zwolle. Het perspectief voor de komende jaren is groei. Door te investeren in het sociaal en menselijk kapitaal wil Zwolle verdere stappen zetten om de toekomstbestendigheid van de stad te vergroten. Tijdens het symposium zal professor Oedzge Atzema eerst vanuit de kracht van Oost inzoomen op de regio Zwolle en vervolgens zal Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijsssel ingaan op de groter wordende tegenstellingen in de samenleving en het de ongelijkheid in perspectief van mensen.

Planning besluitvorming

De gemeenteraad neemt op 3 juli een besluit over de Voorjaarsstukken en gebruikt de suggesties en opmerkingen om tot een goed standpunt te komen. De Perspectiefnota 2018-2021 en de planning van de bespreking/besluitvorming en de uitnodiging voor het mini symposium zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Aanmelden

Voor het inspreken op maandag 19 juni en/of het bijwonen van het symposium op dinsdag 20 juni kunnen mensen zich aanmelden tot uiterlijk maandag 19 juni voor 09.00 uur bij de raadsgriffie via telefoon (038) 498 21 81 of raadsgriffie@zwolle.nl. Opmerkingen/suggesties aan de gemeenteraad over de plannen uit de Perspectiefnota kunnen ook gemaild worden naar dit emailadres.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button