EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Publieksbijeenkomst Busbrug Spoorzone op donderdag 19 februari

De gemeente organiseert donderdagavond 19 februari een publieksbijeenkomst over de nieuwe busverbinding in het stationsgebied. Tijdens deze avond kunnen geïnteresseerden zich laten bijpraten over de plannen voor de busbrug. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis, Grote Kerkplein 15.
De komende jaren werkt Zwolle hard aan de verdere verbetering van het stationsgebied, zodat het toegerust is voor de groeiende aantallen reizigers. Eén van de verbeteringen is de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het station (Hanzeland). Hiervoor is een nieuwe busverbinding over het spoor nodig, die in de vorm van een brug wordt aangelegd.

De criteria waaraan de busbrug moet voldoen, zijn vastgelegd in een programma van eisen. Dit wordt in februari, samen met het kwaliteitsboek voor de spoorzone, in het college van B&W besproken. Een werkgroep met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bewoners heeft over de eisen meegedacht. Tijdens de bijeenkomst worden het kwaliteitsboek en het programma van eisen kort toegelicht. Wie meer wil weten kan zich verder laten informeren bij thematafels, waar medewerkers van de gemeente, NS en ProRail aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over onder meer het kwaliteitsboek, de eisen voor de busbrug, de aanbesteding en het bestemmingsplan.

Programma

19.00 – 19.15 uur
Inloop
19.15 – 19.35 uur
Welkom door wethouder Ed Anker en toelichting plannen door projectleider Spoorzone
19.35 – 21.00 uur
Gelegenheid om rond te kijken en vragen te stellen
Meer informatie over de plannen voor het stationsgebied is te vinden op www.zwolle.nl/spoorzone

 

Spoorzone info

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button