KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Programma Wonen en Zorg boekt eerste positieve resultaten

Samen werken aan verbinding wonen, zorg en welzijn in de wijken

Zwolle – Inwoners laten wonen op een plek die bij hen past. Dat is het doel van het programma Wonen en Zorg dat eind vorig jaar door de gemeente en partners is gestart. Al een half jaar na de start worden de eerste positieve resultaten goed zichtbaar. Verschillende onderzoeken leveren nuttige informatie op. Informatie over hoe we mensen die hulp of begeleiding nodig hebben zo lang mogelijk op een plek kunnen laten wonen die bij hen past.

Ook zijn er inmiddels diverse ervaringen opgedaan met nieuwe woonvormen en voorzieningen die het mogelijk maken om wonen, welzijn en zorg in de wijken te combineren. De eerste resultaten zijn deze week in de vorm van een voortgangsrapportage aangeboden aan de gemeenteraad.

Het leeft in Zwolle

Uit deze eerste ervaringen blijkt dat het onderwerp wonen en zorg leeft in Zwolle. Samenwerkingspartners, zoals woningcorporaties, zorg- en maatschappelijke organisaties en de gemeente geeft het energie om hiermee bezig te zijn. Samen zoeken naar manieren en oplossingen om woon- en zorgbehoeften van onze inwoners en voorzieningen in de wijk goed op elkaar aan te laten sluiten.

Dorrit de Jong, wethouder Zorg: ‘Het is erg mooi om te zien dat het thema wonen en zorg zo goed wordt opgepakt in Zwolle. Wat ons bindt is het beeld dat Zwolle een stad wil zijn waar iedereen moet kunnen wonen, een inclusieve stad. Samen denken we na over hoe we ook in de toekomst het groeiende aantal ouderen en mensen met een zorgvraag kunnen voorzien van een passende woning en zorg.’

Ed Anker, wethouder Wonen: ‘Wonen en zorg is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. We worden immers steeds ouder en willen graag langer zelfstandig blijven wonen. Als stad bereiden we ons daar, met al onze partners, op voor.’

Veel nieuwe woonvormen

In de voortgangsrapportage staat een overzicht van nieuwe woonvormen en voorzieningen die in Zwolle van start zijn gegaan. De meesten hebben betrekking op het bieden van passende zorg en ondersteuning voor specifieke doelgroepen en van beschermd wonen naar beschermd thuis.
Een paar aansprekende voorbeelden:

  • Talentenplein/Community 4.2 is een gemengd wonen project waar 10 jongeren met een psychische kwetsbaarheid samenleven met 5 reguliere studenten. Dit project loopt al even, maar werpt zijn vruchten af. Ook landelijk krijgt dit project positieve aandacht. Er wordt nu gezocht naar een tweede locatie.
  • Goeie Buur is een gemengd wonen project waarbij studenten samenleven met jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg, Pleegzorg of Maatschappelijke Opvang.
  • Parentshouse is een voorziening waar een ouder in een (dreigende) complexe scheiding tijdelijk kan wonen in een lotgenotengroepswoning om verdere escalatie en dakloosheid te voorkomen.
  • In the Box, dit zijn garageboxen die worden omgebouwd naar woonunits voor jongeren met psychische kwetsbaarheid en studenten.

Deze projecten zijn het begin van velen die nog gaan volgen. Er zijn volop ideeën voor nog meer vernieuwende vormen waarin wonen en zorg in de wijk gecombineerd gaan worden.

Gerelateerde artikelen

Back to top button