Nieuws uit ZwolleRegioStreeknieuwsVoorpagina

Profielschets nieuwe Commissaris van de Koning Overijssel overhandigd aan minister Ollongren

Zwolle / Den Haag – Tijdens een bijzondere Statenvergadering op woensdag 7 maart heeft Provinciale Staten de profielschets voor de nieuwe commissaris van de Koning in Overijssel vastgesteld en aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Kajsa Ollongren. De vacature is op 8 maart 2018 door de minister opengesteld.  Tot uiterlijk 29 maart 2018 kunnen sollicitanten reageren.

Wie wordt het nieuwe gezicht van Overijssel?

Provinciale Staten heeft met de campagne “wie wordt het gezicht van Overijssel” alle inwoners gevraagd mee te denken over de nieuwe commissaris van de Koning. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met interne en externe belanghebbenden en er is een publiekscampagne gevoerd. Ruim 1.600 inwoners hebben online / telefonisch / via straat enquêteurs hun mening doorgegeven.

Bijzondere Statenvergadering

In een bijzondere Statenvergadering is de profielschets met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besproken. Martin Reesink (voorzitter van de vertrouwenscommissie) heeft namens de Staten een toelichting gegeven op de profielschets en hoe deze tot stand is gekomen. “We vinden het belangrijk dat we luisteren naar onze inwoners en partners”, zo zei hij. “Hun opmerkingen zijn terug te vinden in de profielschets”. Verder gaf hij aan dat de Staten een energieke commissaris zoeken die het boegbeeld van de provincie kan zijn. Minister Kajsa Ollongren stelde in haar reactie dat de Staten de lat hoog hebben gelegd: “Maar ik vind dat goed, het is een belangrijke functie”, zo gaf ze aan. Verder gaf ze een groot compliment voor de wijze waarop PS de inwoners heeft betrokken bij het tot stand komen van de profielschets.

Profielschets

Vertrouwenscommissie

Tijdens de Statenvergadering is een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 11 fracties. Martin Reesink (fractievoorzitter van het CDA) is de voorzitter van de commissie. Gedeputeerde Boerman is als adviseur toegevoegd aan de vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie voert de gesprekken met de kandidaten en brengt verslag uit van haar bevindingen aan provinciale staten. Provinciale Staten nemen daarop een besluit (aanbeveling) en sturen deze aanbeveling toe aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. De nieuwe commissaris van de Koning wordt op voordracht van de minister benoemd bij Koninklijk Besluit, voor een periode van 6 jaar.

Gerelateerde artikelen

Back to top button